Centrálny register zmlúv

Obec Rovinka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
22/2024
156 283,36 € Súkromná základná umelecká škola, Školská 266, Rovinka Obec Rovinka
16. Február 2024
Zamestnávateľská zmluva
23/2024
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Obec Rovinka
16. Február 2024
Hromadná licenčná zmluva
24/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Rovinka
15. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
13/2024
140,00 € Margita Čierna Obec Rovinka
15. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
14/2024
100,00 € Margita Čierna Obec Rovinka
15. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
15/2024
40 925,92 € Polárka s.r.o. Obec Rovinka
15. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
16/2024
166 626,96 € PRÉDIUM INVEST s.r.o. Obec Rovinka
15. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
17/2024
40 925,92 € Hugáčik s.r.o. Obec Rovinka
5. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytového priestoru
12/2024
0,00 € P-Med, s. r. o. Obec Rovinka
2. Február 2024
Dodatok č. 6 ∕ 2024 ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva
9/2024
0,00 € Marius Pedersen a.s. Obec Rovinka
2. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
10/2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Rovinka
2. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
11/2024
0,00 € Štefan Geleta Obec Rovinka
30. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
8/2024
Doplnená
9 600,00 € CleverSo s. r. o. Obec Rovinka
29. Január 2024
Poistná zmluva
4/2024
29,49 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Rovinka
29. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
5/2024
100,00 € Oľga Miklášová Obec Rovinka
29. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
6/2024
100,00 € Oľga Miklášová Obec Rovinka
29. Január 2024
Kúpna zmluva
7/2024
2,00 € Rovinka Residence s. r. o. Obec Rovinka
18. Január 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
2/2024
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Obec Rovinka
18. Január 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa
3/2024
537,52 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Rovinka
6. Január 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti FO na pomoc inej FO
1/2024
0,00 € RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o. Obec Rovinka