Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. November 2023
Nájomná zmluva
822/2023
5,00 € Mesto Šala Zavadská Zuzana
1. November 2023
Nájomná zmluva
824/2023
29,87 € Mesto Šala Jobbágy Michal
31. Október 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č. 483/2023
784/2023
1,00 € Mesto Šala SVBaNP V.Šrobára 571
31. Október 2023
Nájomná zmluva
618/2023
277,92 € Mesto Šala Bartuš Štefan
31. Október 2023
Nájomná zmluva
753/2023
351,17 € Mesto Šala Šoltísová Jarmila
31. Október 2023
Nájomná zmluva
694/2023
261,91 € Mesto Šala Tomesová Božena
31. Október 2023
Nájomná zmluva
632/2023
136,09 € Mesto Šala Klačková Mária
31. Október 2023
Nájomná zmluva
713/2023
173,51 € Mesto Šala Fogelová Mária
31. Október 2023
Nájomná zmluva
715/2023
384,14 € Mesto Šala Baranyiová Lenka
31. Október 2023
Nájomná zmluva
768/2023
172,21 € Mesto Šala Pilová Lubica
31. Október 2023
Nájomná zmluva
659/2023
203,55 € Mesto Šala Hátasová Katarína
31. Október 2023
Nájomná zmluva
764/2023
176,70 € Mesto Šala Kováčová Zuzana
27. Október 2023
Zmluva o sponzoringu
853/2023
100,00 € JA-PaG, s.r.o. Mesto Šala
26. Október 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č. 147/2014 na pozemok
836/2023
0,00 € Mesto Šala ROĽNÍCKE DRUŽSTVO ŠAĽA
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt
852/2023
385 807,89 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Mesto Šala
26. Október 2023
Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi
843/2023
0,00 € Mesto Šala KBZ s.r.o.
26. Október 2023
Nájomná zmluva
539/2023
228,46 € Mesto Šala Horváthová Jana
25. Október 2023
Dohoda o splátkach dlhu
797/2023
276,53 € Mesto Šala Varga Róbert
25. Október 2023
Nájomná zmluva
523/2023
192,09 € Mesto Šala Petro Norbert
25. Október 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu
812/2023
0,00 € Mesto Šala Gottlieb Ján