Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Október 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
790/2023
17,06 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
10. Október 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
789/2023
28,44 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
10. Október 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
787/2023
28,44 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
10. Október 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
779/2023
20,00 € Mesto Šala Eremiaš Tomáš
5. Október 2023
Nájomná zmluva
536/2023
264,45 € Mesto Šala Prágaiová Veronika
5. Október 2023
Nájomná zmluva
530/2023
253,38 € Hučková Helena Mesto Šala
5. Október 2023
Nájomná zmluva
529/2023
345,35 € Mesto Šala Marček Patrik
5. Október 2023
Nájomná zmluva
528/2023
343,44 € Mesto Šala Šlahorová Jana
5. Október 2023
Nájomná zmluva
522/2023
206,87 € Mesto Šala Tóthová Eva
5. Október 2023
Nájomná zmluva
477/2023
153,12 € Mesto Šala Néma Tomáš
5. Október 2023
Nájomná zmluva
466/2023
422,35 € Mesto Šala Döme Tomáš
5. Október 2023
Nájomná zmluva
463/2023
128,97 € Mesto Šala Lenčéš Peter
5. Október 2023
Nájomná zmluva
542/2023
105,07 € Mesto Šala Gargulová Marieta
5. Október 2023
Nájomná zmluva
459/2023
311,57 € Mesto Šala Ovári Gabriel
5. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
776/2023
5 569,19 € Mesto Šala NETKOM.SK s.r.o.
5. Október 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
777/2023
20,00 € Mesto Šala Flasková Mariana
5. Október 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
778/2023
500,00 € Mesto Šala Ricker Peter
3. Október 2023
Nájomná zmluva
533/2023
272,39 € Mesto Šala Kuki Róbert
3. Október 2023
Nájomná zmluva
535/2023
151,67 € Mesto Šala Farkas Ján
3. Október 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
647/2023
20,00 € Mesto Šala Krascsenics Erika