Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu
145/2024
0,00 € Mesto Šala Fábiková Kristína
26. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
152/2024
3 289,30 € Lencsésévá Nikoleta Mesto Šala
26. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
153/2024
3 330,10 € Petrov Ján Mesto Šala
26. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
154/2024
3 358,45 € Kokavec Michal Mesto Šala
23. Február 2024
Dodatok č. 1 k Nájmnej zmluve na hrobové miesto
110/2024
0,00 € Mesto Šala Szalaiová Viktória
23. Február 2024
Zmluva o servisnej službe
121/2024
5 055,60 € CLEANTEX, s.r.o Mesto Šala
23. Február 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto
139/2024
0,00 € Mesto Šala Baranová Mária
22. Február 2024
Dodatok k zmluve o servise a údržbe EZS
127/2024
325,69 € Antes HC, s.r.o. Mesto Šala
21. Február 2024
Nájomná zmluva
144/2024
198,85 € Mesto Šala Fábiková Kristína
21. Február 2024
Zmluva o dodávke plynu
135/2024
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mesto Šala
21. Február 2024
Nájomná zmluva
124/2024
251,15 € Mesto Šala Šnydl Vladimír
21. Február 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o servise a údržbe EZS
126/2024
515,68 € Antes HC, s.r.o. Mesto Šala
21. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o servise a údržbe EZS
125/2024
545,35 € Antes HC, s.r.o. Mesto Šala
21. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
109/2024
500,00 € Mesto Šala Vojtaššák Ján, Prof.RNDr.
21. Február 2024
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy na hrobové miesto
108/2024
0,00 € Mesto Šala Vojtaššák Ján, Prof.RNDr.
20. Február 2024
Nájomná zmluva
22/2024
360,40 € Mesto Šala Bajcsyová Zuzana
20. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
107/2024
20,00 € Mesto Šala Hatvaniová Edita
20. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
128/2024
400,00 € CREA-EDU o.z. Mesto Šala
16. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
106/2024
20,00 € Mesto Šala Kovács Mikuláš
16. Február 2024
Nájomná zmluva
112/2024
150,00 € Mesto Šala Kürthyová Mária