Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
830/2023
29,87 € Mesto Šala Lindáková Zuzana
8. November 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
829/2023
50,00 € Mesto Šala Miťková Martina
8. November 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
828/2023
16,59 € Mesto Šala Mečarová Jarmila
8. November 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
827/2023
27,00 € Mesto Šala Krištof Marián, Ing.
8. November 2023
Zmluva o technickom zabezpečení vystúpenia
807/2023
150,00 € Krajčovič Jozef Mesto Šala
8. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
795/2023
6 300,00 € Monika Mesto Šala
8. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu číslo: AVF 320/2023-1/2.3
786/2023
684,00 € Audiovizuálny fond Mesto Šala
8. November 2023
Nájomná zmluva
766/2023
301,38 € Mesto Šala Hadnaďová Petronela
8. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
855/2023
0,00 € Mesto Šala Slovenský rybársky zväz MO
8. November 2023
Zmluva o sponzoringu
864/2023
1 000,00 € MAXNETWORK, s. r.. o. Mesto Šala
7. November 2023
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. 168/2023
854/2023
1 575,00 € Jarošová Dominika Mesto Šala
7. November 2023
Dohoda č. 23/17/010/92 uzatvorená podľa § 10 o pomoci v hmotnej núdzi
850/2023
0,00 € Mesto Šala Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
7. November 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
826/2023
20,00 € Sedláková Helena Mesto Šala
7. November 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
825/2023
50,00 € Rybnikárová Mária Mesto Šala
7. November 2023
Nájomná zmluva
614/2023
123,54 € Mesto Šala Mezeiová Júlia
7. November 2023
Nájomná zmluva
625/2023
177,67 € Mesto Šala Rácová Milena
7. November 2023
Nájomná zmluva
626/2023
119,08 € Mesto Šala Balšanová Jozefína
7. November 2023
Nájomná zmluva
629/2023
283,06 € Mesto Šala Berkyová Slávka
7. November 2023
Nájomná zmluva
631/2023
136,75 € Mesto Šala Tulipán Emil
7. November 2023
Nájomná zmluva
634/2023
135,94 € Mesto Šala Földvári Adrián