Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
106/2024
20,00 € Mesto Šala Kovács Mikuláš
16. Február 2024
Nájomná zmluva
112/2024
150,00 € Mesto Šala Kürthyová Mária
16. Február 2024
Nájomná zmluva
114/2024
296,11 € Mesto Šala Mészáros Matej
16. Február 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
131/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
15. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
116/2024
140,00 € Mesto Šala FK Veča
15. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
118/2024
1 572,00 € Bon Žur s.r.o. Mesto Šala
15. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutní nenávratného finančného príspevku č. Z311071BPN3
123/2024
164 740,50 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Mesto Šala
14. Február 2024
Darovacia zmluva
104/2024
0,00 € Samsung Electronics Slovakia, s.r.o. Mesto Šala
14. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
120/2024
240,00 € Šenšel Ema, Ing. - Škola zážitkov HARVART Mesto Šala
13. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
70/2024
500,00 € Mesto Šala Rábeková Zlatica
13. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
105/2024
5,00 € Mesto Šala Trautenberger Roman, Ing.
8. Február 2024
Dohoda o splátkach dlhu a Uznanie záväzku
61/2024
2 593,47 € Mesto Šala Zábojník Viliam
6. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny v domácnosti
93/2024
56,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala
6. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny v domácnosti
94/2024
56,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala
6. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny v domácnosti
95/2024
52,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala
6. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny v domácnosti
96/2024
52,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala
6. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny v domácnosti
97/2024
52,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala
6. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny v domácnosti
98/2024
54,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala
6. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny v domácnosti
99/2024
50,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala
6. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny v domácnosti
100/2024
60,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala