Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Marec 2024
Nájomná zmluva
59/2024
168,02 € Mesto Šala Búranová Helena
11. Marec 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
117/2024
280,00 € Mesto Šala Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
11. Marec 2024
Dodatok č. 6 k zmluve o sužbách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej autobusovej doprave v meste Šaľa
119/2024
204 680,00 € ARRIVA Nové Zámky, a.s. Mesto Šala
8. Marec 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
160/2024
210,00 € Mesto Šala Občianske združenie VEČANIA
8. Marec 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
142/2024
500,00 € Mesto Šala Letková Margita, Ing.
8. Marec 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
161/2024
20,00 € Mesto Šala Malii Natalia
8. Marec 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
162/2024
20,00 € Mesto Šala Štefánik Maroš
6. Marec 2024
Kúpna zmluva
134/2024
1 834,20 € Mesto Šala Holata Martin, Mgr.
6. Marec 2024
Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. 230530 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONRU FORMOU DOTÁCIE
158/2024
0,00 € Environmentálny fond Mesto Šala
1. Marec 2024
Nájomná zmluva
49/2024
173,96 € Mesto Šala Krajčík Jakub
1. Marec 2024
Nájomná zmluva
50/2024
251,70 € Mesto Šala Bujková Želmíra
1. Marec 2024
Nájomná zmluva
51/2024
362,60 € Mesto Šala Szabó Tibor
1. Marec 2024
Nájomná zmluva
52/2024
271,18 € Mesto Šala Farkasová Zuzana
1. Marec 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy na hrobové miesto
140/2024
0,00 € Mesto Šala Tóthová Klára
1. Marec 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
92/2024
20,00 € Mesto Šala Siakin Viacheslav
1. Marec 2024
Nájomná zmluva
55/2024
257,69 € Mesto Šala Kubičková Lea, Ing.
1. Marec 2024
Nájomná zmluva
54/2024
323,71 € Mesto Šala Vrabčanová Alžbeta
1. Marec 2024
Nájomná zmluva
53/2024
320,97 € Mesto Šala Lenická Taťjana
1. Marec 2024
Zmluva o dielo
157/2024
42 500,00 € Ivanka Rastislav, Ing. Mesto Šala
1. Marec 2024
Nájomná zmluva
48/2024
117,70 € Mesto Šala Popelková Mária