Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Október 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
647/2023
20,00 € Mesto Šala Krascsenics Erika
3. Október 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
646/2023
29,87 € Mesto Šala Takácsová Erika
3. Október 2023
Nájomná zmluva
645/2023
5,00 € Mesto Šala Takáčová Nina
3. Október 2023
Nájomná zmluva
543/2023
207,33 € Mesto Šala Táncoš Tibor
3. Október 2023
Nájomná zmluva
541/2023
209,03 € Mesto Šala Erdélyi Erik
3. Október 2023
Nájomná zmluva
540/2023
124,40 € Mesto Šala Krištofová Anna
3. Október 2023
Nájomná zmluva
537/2023
327,05 € Mesto Šala Dobrovodský Peter
3. Október 2023
Nájomná zmluva
481/2023
226,67 € Mesto Šala Kováčová Linda
3. Október 2023
Nájomná zmluva
772/2023
130,00 € Mesto Šala Horváth Ján
3. Október 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
594/2023
611,00 € Mesto Šala Samé ucho
3. Október 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
650/2023
5,00 € Mesto Šala Petro Martin
2. Október 2023
Nájomná zmluva
473/2023
365,60 € Mesto Šala Runák Roman
2. Október 2023
Nájomná zmluva
521/2023
114,49 € Mesto Šala Szépe Zoltán
2. Október 2023
Nájomná zmluva
524/2023
185,27 € Mesto Šala Pavelová Silvia
2. Október 2023
Nájomná zmluva
526/2023
273,61 € Mesto Šala Lencsés Pavol
2. Október 2023
Nájomná zmluva
527/2023
247,32 € Mesto Šala Jašik Ján
2. Október 2023
Nájomná zmluva
531/2023
277,13 € Mesto Šala Šipošová Andrea
2. Október 2023
Nájomná zmluva
532/2023
119,50 € Mesto Šala Mizerová Mária
28. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŚ_PKKE_241 o vzájomnej spolupráci v rámci projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3
484/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Šala
28. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_240 o spolupráci v rámci projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3
506/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Šala