Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2024
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve
973/2023
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj Mesto Šala
2. Február 2024
Nájomná zmluva
23/2024
209,62 € Mesto Šala Mrlláková Eva
2. Február 2024
Nájomná zmluva
31/2024
138,98 € Mesto Šala Šipoš Juraj
2. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
75/2024
1 080,00 € Mesto Šala Samé ucho
2. Február 2024
Nájomná zmluva
34/2024
184,56 € Mesto Šala Takács Ernest
2. Február 2024
Nájomná zmluva
33/2024
199,00 € Mesto Šala Vincze Simeon
1. Február 2024
Nájomná zmluva
25/2024
245,43 € Mesto Šala Lakatoš Dávid
1. Február 2024
Zmluva č. 3/1000210094 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
977/2023
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Šala
31. Január 2024
Nájomná zmluva
90/2024
110,74 € Mesto Šala Kováčová Anna
31. Január 2024
Nájomná zmluva
8/2024
288,26 € Mesto Šala Rácová Mariana
31. Január 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
69/2024
20,00 € Mesto Šala Krivosudská Martina
30. Január 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
68/2024
29,87 € Mesto Šala Kmotríková Alžbeta
30. Január 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
67/2024
29,87 € Mesto Šala Porubský Peter
30. Január 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
66/2024
9,95 € Mesto Šala Kolečányi Marián
29. Január 2024
Darovacia zmluva
944/2023
0,00 € LEBECO s.r.o. Mesto Šala
29. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
71/2024
84 828,00 € Capital Pro s.r.o. Mesto Šala
29. Január 2024
Nájomná zmluva
64/2024
114,49 € Mesto Šala Horváthová Júlia
29. Január 2024
Nájomná zmluva
32/2024
172,21 € Mesto Šala Kurina Tibor
29. Január 2024
Nájomná zmluva
30/2024
134,32 € Mesto Šala Strusková Štefánia
29. Január 2024
Nájomná zmluva
29/2024
132,48 € Mesto Šala Tóthová Šarlota