Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2023
Nájomná zmluva
457/2023
311,97 € Mesto Šala Káčer Rastislav
19. September 2023
Nájomná zmluva
456/2023
313,71 € Mesto Šala Nejedlíková Martina, Mgr.
19. September 2023
Nájomná zmluva
482/2023
204,27 € Mesto Šala Vincze Tibor
19. September 2023
Nájomná zmluva
534/2023
228,82 € Mesto Šala Lehotová Ľubica
19. September 2023
Nájomná zmluva
596/2023
290,00 € Mesto Šala Pilná Katarína
19. September 2023
Nájomná zmluva
597/2023
50,00 € Mesto Šala Máté Július
19. September 2023
Nájomná zmluva
479/2023
331,15 € Mesto Šala Beszédes Mikuláš
19. September 2023
Nájomná zmluva
478/2023
224,52 € Mesto Šala Nagy Maximilián
19. September 2023
Nájomná zmluva
476/2023
119,07 € Mesto Šala Sedláková Helena
19. September 2023
Nájomná zmluva
475/2023
356,84 € Mesto Šala Pipíš Ján
19. September 2023
Nájomná zmluva
474/2023
228,82 € Mesto Šala Hlavatý Ernest
19. September 2023
Nájomná zmluva
472/2023
156,12 € Mesto Šala Zongorová Mária
19. September 2023
Nájomná zmluva
600/2023
29,87 € Mesto Šala Schőn Pálinkasová Ilona
19. September 2023
Nájomná zmluva
599/2023
16,59 € Mesto Šala Szöcs Ľudovit
19. September 2023
Nájomná zmluva
598/2023
50,00 € Mesto Šala Pápayová Silvia
19. September 2023
Nájomná zmluva
602/2023
29,87 € Mesto Šala Hloška Michal
19. September 2023
Dohoda o splátkach dlhu a Uznanie záväzku
603/2023
216,49 € Mesto Šala Bauhoferová Nikola
19. September 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
605/2023
0,00 € Mesto Šala Meetpoint Šaľa
18. September 2023
Zmluva o poskytnutí služieb verejného obstarávania
719/2023
2 160,00 € MP Profit PB, s. r. o. Mesto Šala
13. September 2023
Darovacia zmluva
588/2023
600,00 € Nadácia Pontis Mesto Šaľa