Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. 2410/07/2021
98/2024
0,00 € Neuvedené Neuvedené
30. Január 2024
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
85/2024
0,00 € Roland Tallósi Mesto Levice
30. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. K/130
146/2023
38,00 € Mesto Levice Ján Pavko
30. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. K/79
158/2023
58,00 € Mesto Levice Ján Pavko
30. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. MSU9/472
760/2023
82,00 € Mesto Levice Viera Chlpačová
30. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. RK2/214
770/2023
54,00 € Mesto Levice Tibor Skladan
30. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. K1/108
91/2024
90,00 € Mesto Levice Ingrid Straková
30. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. K/226
78/2024
0,00 € Mesto Levice JUDr. Peter Chromý
30. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. RK3/109
1240/2023
24,60 € Mesto Levice Ing. Emília Stehlíková
30. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. RK2/169
1167/2023
82,00 € Mesto Levice Judita Pankuličová
30. Január 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 693/2019
94/2024
0,00 € Mesto Levice Miroslava Maťová
26. Január 2024
Dodatok - PZP teleskopický nakladač
89/2024
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Levice
26. Január 2024
Dodatok k PZ - havarajiné poistenie teleskopický nakladač
90/2024
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Levice
25. Január 2024
Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov
88/2024
0,00 € Mesto Levice Vzdelávacia spoločnosť V.S.,s.r.o.
25. Január 2024
Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov
1279/2023
0,00 € Mesto Levice SpedEx, s. r. o.
25. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. RK5/206
265/2022
55,00 € Neuvedené Neuvedené
25. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. MSU9/461
694/2023
54,00 € Mesto Levice Roland Kakara
25. Január 2024
Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov
1281/2023
0,00 € Mesto Levice Zelinová Emília
25. Január 2024
Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov
1280/2023
0,00 € Mesto Levice PROART projektovanie a realizácia stavieb, s.r.o.
25. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. K3/1019
731/2023
68,00 € Mesto Levice Mgr. Petra Keše Bátovská