Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Marec 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti detí
243/2023
0,00 € Mesto Levice Obec Velčice
8. Marec 2023
Nájom hrobového miesta č. RK5/5
694/2020
41,00 € Mesto Levice Ing. Ján Tamaškovič
8. Marec 2023
Nájom hrobového miesta č. MS12/443
649/2022
41,00 € Mesto Levice Milan Kováč
8. Marec 2023
Nájom hrobového miesta č. MS12/444
660/2022
41,00 € Mesto Levice Soňa Kasanová
8. Marec 2023
Nájom hrobového miesta č. MSU9/442
720/2022
41,00 € Mesto Levice Klára Hlávková
8. Marec 2023
Nájom hrobového miesta č. RK5/218
726/2022
27,00 € Mesto Levice Mária Studnická
8. Marec 2023
Nájom hrobového miesta č. RK1/281
1/2023
138,00 € Mesto Levice Peter Cikora
8. Marec 2023
Nájom hrobového miesta č. RK3/40
989/2022
41,00 € Mesto Levice Ján Plánočka
8. Marec 2023
Nájom hrobového miesta č. RK4/182
822/2022
55,00 € Mesto Levice Anna Kotorová
8. Marec 2023
Nájom hrobového miesta č. RK7/270
728/2022
41,00 € Mesto Levice Anna Škorková
8. Marec 2023
Nájom hrobového miesta č. MSU9/273
23/2023
82,00 € Mesto Levice Helena Obertová
8. Marec 2023
Nájom hrobového miesta č. RK2/456
40/2023
110,00 € Mesto Levice Alžbeta Lukáčová
8. Marec 2023
Nájom hrobového miesta č. RK1/67
47/2023
54,00 € Mesto Levice Mária Buláková
8. Marec 2023
Nájom hrobového miesta č. EV8/646
183/2023
0,00 € Mesto Levice Helena Uhliarová
8. Marec 2023
Nájom hrobového miesta č. K1/229
222/2023
68,00 € Mesto Levice Ing. Božena Medzihradská
8. Marec 2023
Nájom hrobového miesta č. RK7/440
215/2023
54,00 € Mesto Levice Ľubomír Kováč
8. Marec 2023
Nájom hrobového miesta č. EV8/412
211/2023
0,00 € Mesto Levice Helena Uhliarová
8. Marec 2023
Nájom hrobového miesta č. K/209
223/2023
38,00 € Mesto Levice Ladislav Skala
8. Marec 2023
Nájom hrobového miesta č. EV8/494
216/2023
8,20 € Mesto Levice Ing. Pavol Čech
8. Marec 2023
Nájom hrobového miesta č. RK4/83
124/2023
82,00 € Mesto Levice Mgr. Anetta Foltánová