Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2022
Zmluva o nájme bytu č. 4/009/1/2022
1018/2022
88,49 € Mesto Levice Klára Báčkaiová
1. December 2022
Zmluva o nájme bytu č. 4/004/1/2022
1019/2022
43,56 € Mesto Levice Michal Švec
1. December 2022
Darovacia zmluva č.ZM-61-22-1-00376-00010 o poskytnutí finančného daru
1020/2022
0,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Mesto Levice
24. November 2022
Neuvedené
990/2022
5 940,00 € LUMA AUDIT s.r.o. Mesto Levice
30. November 2022
Zmluva o nájme bytu č. 4/052/1/2022
1007/2022
43,56 € Mesto Levice Ivan Zeman
30. November 2022
Zmluva o nájme bytu č. 4/018/1/2022
1008/2022
89,60 € Mesto Levice Arpád Vlačuha
30. November 2022
Zmluva o nájme bytu č. 4/023/1/2022
1009/2022
132,69 € Mesto Levice Mária Niederland
30. November 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. 4/018/1/2022
1010/2022
0,00 € Mesto Levice Arpád Vlačuha
30. November 2022
Dohoda o ukončení nájmu
1012/2022
0,00 € Mesto Levice Milan Krištofík
30. November 2022
Kúpna zmluva na dodanie tovaru
980/2022
40 010,05 € RM Gastro - JAZ, s.r.o. Mesto Levice
30. November 2022
Nájomná zmluva č.: OSOO-10228/2022
1013/2022
61,32 € Mesto Levice Erika Molnárová
30. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
1015/2022
0,00 € Citrón s.r.o. Mesto Levice
30. November 2022
Dohoda o ukončení nájmu
1016/2022
0,00 € Mesto Levice Jana Tóthová - SOPHIE
29. November 2022
Nájom hrobového miesta č. K4/1144
993/2022
86,30 € Mesto Levice Ivan Stancel
29. November 2022
Nájom hrobového miesta č. RK5/7
994/2022
0,00 € Mesto Levice Richard Malý
29. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. PPS21024
1001/2022
0,00 € SOMI Systems a.s. Mesto Levice
29. November 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 220/2022
1002/2022
166 059,57 € Hydromeliorácie a.s. Mesto Levice
28. November 2022
Nájom hrobového miesta č. URNA/25
264/2022
34,00 € Mesto Levice Mária Maďarová
28. November 2022
Nájom hrobového miesta č. K1/50
912/2022
86,30 € Mesto Levice Marián Straka
28. November 2022
Nájom hrobového miesta č. RK3/656
914/2022
0,00 € Mesto Levice Mgr. Iveta Maliariková