Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
166/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Levice
20. Február 2024
Kúpno-predajná zmluva
136/2024
1 705,00 € Mesto Levice DF ARMS s.r.o.
20. Február 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
164/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Levice
20. Február 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
165/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Levice
19. Február 2024
Zabezpečenie služieb v oblasti údržby verejnej zelene a starostlivosti o verejnú zeleň v meste Levice
161/2024
0,00 € Ing. Peter Mráz Mesto Levice
15. Február 2024
Dodatok k Zmluve o dielo
129/2024
0,00 € LIFT SERVIS Levice s.r.o. Mesto Levice
15. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmovú činnosť detí
148/2024
0,00 € Obec Veľké Turovce Mesto Levice
15. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmovú činnosť detí
149/2024
0,00 € Neuvedené Mesto Levice
15. Február 2024
predmetom zmluvy je činnosť poskytovať služby v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti
150/2024
15 000,00 € Šťastný Domov - Happy House Mesto Levice
15. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmovú činnosť detí
152/2024
0,00 € Mesto Dudince Mesto Levice
15. Február 2024
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
153/2024
1 737 106,29 € Mesto Levice Ministerstvo životného prostredia SR
15. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmovú činnosť detí
155/2024
0,00 € Obec Tekovské Nemce Mesto Levice
14. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. RK3/1
143/2024
0,00 € Mesto Levice Evaldo Simonutti
13. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. K/6
673/2023
58,00 € Mesto Levice Eva Karabegovič
13. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. K3/1018
771/2023
68,00 € Mesto Levice Ing. Anna Sabolová
13. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. K1/47
139/2024
0,00 € Mesto Levice Katarína Juhászová
9. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. RK1/463
133/2024
0,00 € Mesto Levice Dušana Zacharová
9. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. RK5/396
137/2024
0,00 € Mesto Levice Virgil Simonutti
9. Február 2024
úprava práv a povinností Zmluvných strán pri nakladní so zložkami komunálneho odpadu
138/2024
0,00 € KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. Mesto Levice
9. Február 2024
Dodatok č. 2
1288/2023
0,00 € Mesto Levice Mária Krenčanová Drink