Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Február 2024
Dodatok č.10 k Zmluve o vzájomnej pomoci
110/2024
0,00 € Slovenský Červený kríž - Územný spolok Levice Mesto Levice
2. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. RK7/169
1197/2023
32,80 € Mesto Levice JUDr. Ján Šmrhola
1. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. MSU9/470
679/2023
54,00 € Mesto Levice PaedDr. Juraj Rosík
1. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. MSU9/473
759/2023
82,00 € Mesto Levice Ružena Kovácsová
1. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. MS12/229
1222/2023
54,00 € Mesto Levice Marta Slobodová
1. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. RK4/38
92/2024
54,00 € Mesto Levice Soňa Volfová
1. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. RK5/339
95/2024
110,00 € Mesto Levice Mgr. Peter Grébner
1. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. RK6/192
549/2022
41,00 € Mesto Levice Peter Gápel
1. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. RK1/26
1092/2023
278,00 € Mesto Levice MUDr. Ján Antolík
1. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. RK3/267
1153/2023
54,00 € Mesto Levice Erika Kollárová
1. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. K/161
1159/2023
58,00 € Mesto Levice Iveta Lauková
24. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Junior
26/2024
2 098,25 € Mesto Levice Illésová Eva - Mediciálna pedikúra Eva
30. Január 2024
Dodatok k poistnej zmluve
93/2024
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Levice
31. Január 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. 2410/07/2021
98/2024
0,00 € Neuvedené Neuvedené
30. Január 2024
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
85/2024
0,00 € Roland Tallósi Mesto Levice
30. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. K/130
146/2023
38,00 € Mesto Levice Ján Pavko
30. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. K/79
158/2023
58,00 € Mesto Levice Ján Pavko
30. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. MSU9/472
760/2023
82,00 € Mesto Levice Viera Chlpačová
30. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. RK2/214
770/2023
54,00 € Mesto Levice Tibor Skladan
30. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. K1/108
91/2024
90,00 € Mesto Levice Ingrid Straková