Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2024
DoPPaP z NZ. č. 13681 /13 Pár. 24/12
1041/2024
0,00 € Mesto Nitra Milan Lenčéš
24. Apríl 2024
Nájomná zmluva k HM Párovský 24/12
1042/2024
0,00 € Mesto Nitra František Lenčéš
24. Apríl 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu CSCM 1/H1
1043/2024
0,00 € Mesto Nitra Milan Líška
24. Apríl 2024
Nájomná zmluva k HM Mestský 165/8
1045/2024
0,00 € Mesto Nitra Jaroslav Dolník
24. Apríl 2024
DoPPaP z NZ. č. 15753 /14 Mestský 165/8
1044/2024
0,00 € Mesto Nitra PaedDr. Dagmar Bohonová
24. Apríl 2024
Dohoda o postúpení práv a povinností č.09543/11
1046/2024
0,00 € Mesto Nitra Alena Lieskovská
24. Apríl 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 357/8
1047/2024
0,00 € Mesto Nitra Jozef Plachý
24. Apríl 2024
Nájomná zmluva k HM Selenec 104/9
1048/2024
0,00 € Mesto Nitra Michal Čurgali
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
733/2024
1 410,00 € Zápasnícky klub Corgoň Nitra Mesto Nitra
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
794/2024
10 018,00 € Zápasnícky klub Corgoň Nitra Mesto Nitra
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
812/2024
3 683,00 € Športový klub Slávia SPU DFA Nitra Mesto Nitra
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
816/2024
19 151,00 € BKM SPU Nitra Mesto Nitra
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
822/2024
2 946,00 € Latus o.z. Mesto Nitra
24. Apríl 2024
Zmluva o dielo - Obnova Mestskej tržnice - odvodnenie atmosférickej vody a kanalizácia
900/2024
45 926,05 € Pro exteriér Mesto Nitra
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
823/2024
25 411,00 € HBK Nitrianski Rytieri, o. z. Mesto Nitra
24. Apríl 2024
Udelenie licencie na použitie hudobných diel
1051/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nitra
24. Apríl 2024
Zmluva o výkone činnosti špotrového odborníka - trénera v rámci realizácie projektu "Dajme spolu gól"
1052/2024
0,00 € Ladislav Turba Mesto Nitra
24. Apríl 2024
lokálne opravy výtlkov cestného krytu technológiou infražiarenia na MC a chodníkoch
1053/2024
211 680,00 € CESTY Nitra, s.r.o. Mesto Nitra
23. Apríl 2024
Zmluva na poskytnutie služby - údržba verejnej zelene v Nitre lokalita SPU, P. Háje, Kynek, Zobor, Dražovce
1021/2024
34 968,00 € Ľuboš Cibula Mesto Nitra
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
694/2024
0,00 € Box Club Stavbár Nitra Mesto Nitra