Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku
154/2024
2 323,20 € Mesto Nitra Západoslovenská distribučná, a.s.
5. Apríl 2024
Zmluva o dielo - PD Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ Horné Krškany
597/2024
44 220,00 € MNPA s.r.o. Mesto Nitra
5. Apríl 2024
Prenájom Synagógy - "Na nitrianskej svadbe - výstava"
715/2024
1 400,00 € Mesto Nitra Lucia Krištofíková - St.Kristof
5. Apríl 2024
Nájomná zmluva k HM CSCM 13/E7
840/2024
0,00 € Mesto Nitra Juraj Rác
5. Apríl 2024
Nájomná zmluva k HM Chrenová 106/13
841/2024
0,00 € Mesto Nitra Slávka Paliesková
5. Apríl 2024
Nájomná zmluva k HM Chrenová 103/13
842/2024
0,00 € Mesto Nitra Denisa Bakaiová
5. Apríl 2024
Nájomná zmluva k HM Mestský cintorín 466/7
853/2024
0,00 € Mesto Nitra Iveta Prezbruchá
5. Apríl 2024
Nájomná zmluva k HM Mestský cintorín 377/8
852/2024
0,00 € Mesto Nitra Katarína Velčicová
5. Apríl 2024
Nájomná zmluva k HM Kolumbárium 53/E
851/2024
0,00 € Mesto Nitra Vladimír Ďuga
5. Apríl 2024
Nájomná zmluva k HM Kynek 115/3
854/2024
0,00 € Mesto Nitra Ing. arch. Ivan Potančok
5. Apríl 2024
Nájomná zmluva k HM Mestský cintorín 16/9
859/2024
0,00 € Mesto Nitra Ivan Barta
5. Apríl 2024
Nájomná zmluva k HM Chrenová 140/3
860/2024
0,00 € Mesto Nitra Margita Erdélyiová
5. Apríl 2024
Nájomná zmluva k HM Párovský 127/11
864/2024
0,00 € Mesto Nitra Jean Michel Dekis
5. Apríl 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mlynárce 209/C
865/2024
0,00 € Mesto Nitra Mária Šoltésová
5. Apríl 2024
Nájomná zmluva k HM Selenec 97/2
871/2024
0,00 € Mesto Nitra Vlasta Koledová
5. Apríl 2024
Nájomná zmluva k MH Párovský 225/6
872/2024
0,00 € Mesto Nitra Mgr. Ingrid Krupová
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí transferu
640/2024
0,00 € Mesto Nitra Združenie kresťanských seniorov, klub Nitra
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí transferu
642/2024
0,00 € Mesto Nitra Zväz vojakov Slovenskej republiky
5. Apríl 2024
Zmluva o dielo
856/2024
11 994,72 € RENI, spol. s r.o. Mesto Nitra
5. Apríl 2024
Zmluva o dielo - PD Rozšírenie kapacít existujúceho sociálnozdravotného zariadenia Novostavba DSS pre ŤZP, ambulantný
595/2024
27 264,00 € MNPA s.r.o. Mesto Nitra