Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle rámcovej zmluvy o nájme predajného zariadenia na tržnici
933/2024
14,40 € Mesto Nitra Norbert Straňák
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle rámcovej zmluvy o nájme predajného zariadenia na tržnici
934/2024
7,56 € Mesto Nitra Gabriela Reptíková
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle rámcovej zmluvy o nájme predajného zariadenia na tržnici
935/2024
13,32 € Mesto Nitra Kvety-GRAF, s. r. o.
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle rámcovej zmluvy o nájme predajného zariadenia na tržnici
936/2024
10,80 € Mesto Nitra Kvety-GRAF, s. r. o.
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle rámcovej zmluvy o nájme predajného zariadenia na tržnici
956/2024
7,56 € Mesto Nitra Marián Kasálek
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle rámcovej zmluvy o nájme predajného zariadenia na tržnici
957/2024
7,20 € Mesto Nitra Marián Kasálek
25. Apríl 2024
Zmluva o dobrovoľníckejj činnosti - COMIN
1024/2024
0,00 € Anna Havranová Mesto Nitra
25. Apríl 2024
Zmluva o dobrovoľníckejj činnosti - COMIN
1035/2024
0,00 € Katarína Dočárová Mesto Nitra
24. Apríl 2024
Zmluva na poskytnutie služby - nadštandardná údržba verejnej zelene lokalita 11
1029/2024
44 397,29 € IGGY-TRADE s.r.o. Mesto Nitra
24. Apríl 2024
Zmluva na poskytnutie služby - nadštandardná údržba verejnej zelene - lokalita 12
1030/2024
37 657,92 € IGGY-TRADE s.r.o. Mesto Nitra
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní sprievodcovských služieb
181/2024
0,00 € Gabriela Tobiášová Mesto Nitra
24. Apríl 2024
Nájomná zmluva k HM Párovce 72/13
1025/2024
0,00 € Mesto Nitra Zuzana Selecká
24. Apríl 2024
Zabezpečenie hudobného vystúpenia kapely ĽH Furmani z Nitry v rámci podujatia - Deň matiek 2024
972/2024
300,00 € Erik Sitár Mesto Nitra
24. Apríl 2024
Dohoda o postúpení práv a povinností z NZ č. 1641-2020-SMS-PC (CSCM 26/U1)
1026/2024
0,00 € Mesto Nitra Štefan Žák
24. Apríl 2024
Dohoda o postúpení práv a povinností z NZ č. 1143-2023-SMS-PC (CSCM 27/D9)
1028/2024
0,00 € Mesto Nitra Lenka Knoteková
24. Apríl 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mlynárce 357/A
1032/2024
0,00 € Mesto Nitra Mária Kuťková
24. Apríl 2024
Dohoda o postúpení práv a povinností z NZ č. 07552/09
1039/2024
0,00 € Mesto Nitra Ing. Štefan Šantavý
24. Apríl 2024
Nájomná zmluva k HM Selenec 56/2
1038/2024
0,00 € Mesto Nitra Štefánia Fačkovcová
24. Apríl 2024
Nájomná zmluva k HM Mestský 707/8
1034/2024
0,00 € Mesto Nitra Jaroslava Gajdošechová
24. Apríl 2024
Nájomná zmluva k HM Chrenová 253/14
1040/2024
0,00 € Mesto Nitra Ing. Juraj Šantavý