Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
769/2024
704,00 € Plavecký klub Športové gymnázium Nitra Mesto Nitra
25. Apríl 2024
Zmluva o posyktnutí dotácie
788/2024
0,00 € TK Slávia SPU NITRA Mesto Nitra
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
787/2024
532,00 € Občianske združenie Krškany 2020 Mesto Nitra
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
804/2024
3 005,00 € Plavecký klub Športové gymnázium Nitra Mesto Nitra
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
813/2024
5 176,00 € TK Slávia SPU NITRA Mesto Nitra
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle rámcovej zmluvy o nájme predajného zariadenia na tržnici
904/2024
9,36 € Mesto Nitra Mária Gyuriánová
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle rámcovej zmluvy o nájme predajného zariadenia na tržnici
905/2024
7,20 € Mesto Nitra Mária Gyuriánová
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle rámcovej zmluvy o nájme predajného zariadenia na tržnici
906/2024
9,36 € Mesto Nitra Mária Gyuriánová
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle rámcovej zmluvy o nájme predajného zariadenia na tržnici
908/2024
9,36 € Mesto Nitra Eva Tóthová
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle rámcovej zmluvy o nájme predajného zariadenia na tržnici
907/2024
10,08 € Mesto Nitra Eva Tóthová
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle rámcovej zmluvy o nájme predajného zariadenia na tržnici
909/2024
10,08 € Mesto Nitra Eva Tóthová
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle rámcovej zmluvy o nájme predajného zariadenia na tržnici
910/2024
9,36 € Mesto Nitra Mária Tóthová
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle rámcovej zmluvy o nájme predajného zariadenia na tržnici
911/2024
7,20 € Mesto Nitra Mária Tóthová
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle rámcovej zmluvy o nájme predajného zariadenia na tržnici
913/2024
9,36 € Mesto Nitra Ján Markacz
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle rámcovej zmluvy o nájme predajného zariadenia na tržnici
915/2024
19,08 € Mesto Nitra Eva Kudryová
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle rámcovej zmluvy o nájme predajného zariadenia na tržnici
917/2024
7,20 € Mesto Nitra Eva Kudryová
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle rámcovej zmluvy o nájme predajného zariadenia na tržnici
916/2024
7,20 € Mesto Nitra Eva Kudryová
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle rámcovej zmluvy o nájme predajného zariadenia na tržnici
918/2024
7,56 € Mesto Nitra Terézia Ďuríčeková
25. Apríl 2024
Rámcová zmluva o nájme predajného zariadenia na tržnici
931/2024
0,00 € Mesto Nitra Kvety-GRAF, s. r. o.
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle rámcovej zmluvy o nájme predajného zariadenia na tržnici
932/2024
12,72 € Mesto Nitra Norbert Straňák