Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
740/2024
564,00 € NR94901 Mesto Nitra
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutie dotácie
749/2024
852,00 € VK SLÁVIA SPU NITRA Mesto Nitra
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
755/2024
1 057,00 € BKM SPU Nitra Mesto Nitra
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
818/2024
8 459,00 € Športový klub Topoľčianky Mesto Nitra
23. Apríl 2024
Poskytnutie strážnej služby na kultúrny podujatiach organizovaných a spoluorganizovaných Mestom Nitra
837/2024
20 000,00 € SOLID LIGAS s. r. o. Mesto Nitra
23. Apríl 2024
Prenájom KC Zobor - "prvé sväté prijímanie"
940/2024
60,00 € Mesto Nitra Eva Kocúrová
23. Apríl 2024
Poskytnutie finančného príspevku na projekt: Rezervované pre deti 2024
978/2024
500,00 € Nadácia ZSE Mesto Nitra
22. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní pomoci v tiesni na úseku civilnej ochany a integrovaného záchranného systému
627/2024
0,00 € Asociácia samaritánov Slovenskej republiky Mesto Nitra
22. Apríl 2024
Dohoda o uznaní dlhu a splátkach
898/2024
1 417,62 € Mesto Nitra Peter Janovič "BUFET SIHOŤ"
22. Apríl 2024
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.j.2342/2023/OM zo dňa 24.08.2023
952/2024
0,00 € Mesto Nitra Kidoos, s.r.o.
22. Apríl 2024
Dodatok k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov
1005/2024
411 517,00 € ARS STUDIO - Štúdio umenia, občianske združenie Mesto Nitra
22. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb číslo 9943033444
1036/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Nitra
19. Apríl 2024
Prenájom KC Zobor - "svadba"
626/2024
790,00 € Mesto Nitra Erik Varga - Catering Service Nitra
19. Apríl 2024
Prenájom KC Zobor - "Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení"
891/2024
60,00 € Mesto Nitra Mgr. Lucia Záhorská
19. Apríl 2024
Nájomná zmluva k HM HK 418/1
967/2024
0,00 € Mesto Nitra Peter Andel
19. Apríl 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Chrenová 28/6
968/2024
0,00 € Mesto Nitra Zuzana Paulovičová
19. Apríl 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 726/10
971/2024
0,00 € Mesto Nitra Andrea Žáková
19. Apríl 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu CSCM 11/U3
974/2024
0,00 € Mesto Nitra Juraj Gogola
19. Apríl 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mlynárce 207/C
979/2024
0,00 € Mesto Nitra Marta Hlucháňová
19. Apríl 2024
Nájomná zmluva k HM Mestský 257/11
994/2024
0,00 € Mesto Nitra Neuvedené