Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mlyn.356/C
304/2024
0,00 € Mesto Nitra Juraj Palenčár
9. Február 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Selenec 58/5
315/2024
0,00 € Mesto Nitra Mária Todorovová
9. Február 2024
Prenájom KC Zobor - "Retro ples"
325/2024
530,00 € Mesto Nitra Lansys, s.r.o.
9. Február 2024
Nájomná zmluva k HM Selenec Kolumbárium 44/2
321/2024
0,00 € Mesto Nitra Ing. Dagmar Križanová
9. Február 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Dražovce 14/2
320/2024
0,00 € Mesto Nitra Ján Klatý
9. Február 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Janíkovce 734/C
316/2024
0,00 € Mesto Nitra Emília Luzarová
9. Február 2024
Nájomná zmluva k HM Mlynárce 267/B
327/2024
0,00 € Mesto Nitra Mária Čapská
9. Február 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu CSCM U3/10
336/2024
0,00 € Mesto Nitra Ľuboš Šiška
9. Február 2024
Dohoda o postúpení práv a povinností č. 15635/14
339/2024
0,00 € Mesto Nitra Milan Hrnčár
9. Február 2024
Dohoda o postúpení práv a povinností č.15636/14
340/2024
0,00 € Mesto Nitra Milan Hrnčár
9. Február 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu CSCM 6/C8
343/2024
0,00 € Mesto Nitra Jozef Vidlička
9. Február 2024
Nájomná zmluva k HM Horné Krškany 360/1
342/2024
0,00 € Mesto Nitra Emília Hudecová
9. Február 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Horné Krškany 145/1
341/2024
0,00 € Mesto Nitra Emília Hudecová
9. Február 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu CSCM 23/H6
345/2024
0,00 € Mesto Nitra Ľubomír Žoldoš
9. Február 2024
Nájomná zmluva k HM Párovce 20/14
346/2024
0,00 € Mesto Nitra Emília Smereková
9. Február 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu CSCM 11/A6
350/2024
0,00 € Mesto Nitra Spoločnosť Božieho Slova, cirkevná organizácia
9. Február 2024
Spolupráca na príprave kultúrnych podujatí v roku 2024 v KD Mlynárce
365/2024
0,00 € Mesto Nitra Slovenský červený kríž Topoľčany
9. Február 2024
Výpožička KD Mlynárce - "fašiangové posedenie"
368/2024
0,00 € Mesto Nitra Slovenský červený kríž Topoľčany
9. Február 2024
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku
109/2024
1 219,20 € Mesto Nitra Západoslovenská distribučná, a.s.
9. Február 2024
Zmluva o poskytovaní sprievodcovských služieb
180/2024
0,00 € Mgr. Eva Stanová Mesto Nitra