Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. September 2022
Prenájom KC Zobor svadba
1789/2022
629,52 € Dominika Bálintová Mesto Nitra
30. November 2022
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis - Kreatívne centrum Nitra
2751/2022
0,00 € dressign studio s. r. o. Mesto Nitra
17. August 2022
Rámcová zmluva o dielo "Umelecko-remeselná obnova a výroba replík okien na Mestskej tržnici v Nitre"
1760/2022
148 564,80 € DREVOPROGRES PLUS s.r.o. Mesto Nitra
31. August 2022
Dodatok č. 1 Zmluve o dielo č.j. 1859/2021/OVaR - Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre II
1754/2022
660,00 € DRYADA garden, s.r.o. Mesto Nitra
21. December 2022
Dodatok č. 2 k ZoD č.j. 1859/2021/OVaR - Revitalizáca mestského lesa - Borina v Nitre II
2566/2022
0,00 € DRYADA garden, s.r.o. Mesto Nitra
26. Máj 2022
Zmluva o spolupráci pri realizácii programu "Ukážky tradície kosenia" v rámci podujatia Festival medu a regionálnych výrobkov
1129/2022
200,00 € Dušan Majerský Mesto Nitra
20. December 2022
Nájomná zmluva-"C"KN p.č,.259/5 o výmere 287m2
2824/2022
3 444,00 € Dušan Petrík Mesto Nitra
31. Október 2022
Zmluva o dielo - Obnova Starého parku v Nitre
2380/2022
0,00 € DYNAMIK HOLDING, a.s. Mesto Nitra
29. Apríl 2022
Zmluva o postúpení práv a prevode povinností z povolení na odstránenie stavieb
895/2022
0,00 € DYNAMIK REAL 2, s.r.o. Mesto Nitra
6. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
647/2022/OSS
1 300,00 € EFFETA - stredisko Sv.Františka Saleského Mesto Nitra
10. November 2022
Zmluva o audite
2542/2022
46 440,00 € EKOPRAKTIK, spol. s r.o. Mesto Nitra
24. Október 2022
Zmluva o dielo - Mestský cintorín Nitra - verejné osvetlenie
2344/2022
21 047,18 € ELCOMP, spoločnosť s ručením obmedzeným Mesto Nitra
21. December 2022
zabezpečenie prevádzky a údržby CSS
2917/2022
73 800,00 € ELCOMP, spoločnosť s ručením obmedzeným Mesto Nitra
21. December 2022
zabezpečenie prevádzky a údržby parkovacích automatov
2918/2022
72 240,00 € ELCOMP, spoločnosť s ručením obmedzeným Mesto Nitra
22. December 2022
prevádzka, údržba a oprava VO
2943/2022
320 916,00 € ELCOMP, spoločnosť s ručením obmedzeným Mesto Nitra
12. Júl 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena - Nitra - Horné, Dolné Krškany - Kanalizácia II. etapa - Stoka 5RD-5-2
1477/2022
0,00 € ELLIO REAL, s.r.o. Mesto Nitra
23. Jún 2022
Zmluva o dielo - Stavebné práce - Kreatívne centrum - Kino Palace
1332/2022
2 687 588,99 € ELLIO, spol. s r.o. Mesto Nitra
24. Január 2023
Zmluva o postúpení práv a prevode povinností - KC Nitra - Kino Palace
162/2023
0,00 € ELLIO, spol. s r.o. Mesto Nitra
5. Júl 2022
Dodatok č.1 k Zmluve 2481/2021 o poskytnutí podpory z Enviroemntálneho fondu
1402/2022
0,00 € Enviromentálny fond Mesto Nitra
26. August 2022
Dodatok č.2 k Zmluve č. E42808U01 / 2481/2021
1852/2022
0,00 € Enviromentálny fond Mesto Nitra