Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Október 2022
Zmluva o výpožičke MŠ Štiavnická anglický jazyk
2167/2022
0,00 € Centrum voľného času Mesto Nitra
12. Október 2022
Zmluva o výpožičke MŠ Beethovenova anglický jazyk
2168/2022
0,00 € Centrum voľného času Mesto Nitra
6. Máj 2022
Dodoha o ukončení platnosti Zmluvy o dielo č.j. 2013/2021/OVaR MK Klinčekova
939/2022
0,00 € CESTY Nitra, s.r.o. Mesto Nitra
9. Máj 2022
Dodoha o ukončení platnosti Zmluvy o dielo č.j. 2359/2021/OVaR Obnova MK vnútrobloku Wilsonovo nábrežie 26-32,42/Za Ferenitkou
940/2022
0,00 € CESTY Nitra, s.r.o. Mesto Nitra
26. Júl 2022
zhotovenie prác "oprava spevnenej plochy Benkova ulica pred ZŠ"
1651/2022
36 965,00 € CESTY Nitra, s.r.o. Mesto Nitra
8. November 2022
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o dielo č.j. 325/2022/OVaR - Rekonštrukcie MK VMČ 7
2288/2022
0,00 € CESTY Nitra, s.r.o. Mesto Nitra
16. December 2022
Zmluva o dielo - MK Mrázova 2. etapa
2790/2022
60 280,00 € CESTY Nitra, s.r.o. Mesto Nitra
20. December 2022
zabezpečenie služieb zimná údržba MC, chodníky
2901/2022
0,00 € CESTY Nitra, s.r.o. Mesto Nitra
3. Január 2023
Zmluva na poskytnutie služby - starostlivosť o zvieratá v parku na Sihoti
2971/2022
9 000,00 € Cibula Dušan Mesto Nitra
20. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o uskutočnenie prác č.j. 2464/2021/OVaR
913/2022
1 329,22 € COLAS Slovakia, a.s. Mesto Nitra
3. Jún 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o uskutočnenie prác č.j. 2464/2021/OVaR MK Hlboká 2.etapa
1185/2022
0,00 € COLAS Slovakia, a.s. Mesto Nitra
3. Jún 2022
Zmluva o zabezpečení hudobného vystúpenia - Musica sacra
1096/2022
3 570,00 € Concilium musicum Wien Mesto Nitra
7. Apríl 2022
Dodatok č. 3 - k zmluve o poskytnutí služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov
551/2022/Predn.
0,00 € CORA GEO, s. r. o. Mesto Nitra
14. Apríl 2022
Dodatok č. 3 - k zmluve o poskytnutí služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov
551/2022
0,00 € CORA GEO, s. r. o. Neuvedené
29. December 2022
Zmluva o poskytovaní sllužieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta Nitry
2970/2022
0,00 € CORA GEO, s. r. o. Mesto Nitra
27. Júl 2022
Dar v peňažnej forme
1530/2022
0,00 € CSS Group a.s. Mesto Nitra
4. Máj 2022
Zmluva o spolupráci - pri starostlivosti o budovu hasičskej zbrojnice a hasičskú techniku
999/2022
0,00 € Ctibor Bajla Neuvedené
17. Október 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
1621/2022
800,00 € Čakanka,n.o. Mesto Nitra
11. Október 2022
Zmluva a poskytnutí dotácie
1622/2022
1 200,00 € Časomiera KRIL s.r.o. Mesto Nitra
10. Január 2023
Neuvedené
2732/2022
0,00 € Časomiera KRIL s.r.o. Mesto Nitra