Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Júl 2022
Zmluva o dielo - Kreatívne centrum - Archeologický výskum - Martinský vrch
1452/2022
10 951,20 € Archeologický ústav SAV Mesto Nitra
13. Júl 2022
Zmluva o dielo - Kreatívne centrum - Archeologický výskum - Kino Palace
1457/2022
82 785,02 € Archeologický ústav SAV Mesto Nitra
7. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č.j. 1150/2021/OPaSR zo dňa 16.06.2021
577/2022/OPaSR
0,00 € Arnea s.r.o. Mesto Nitra
8. Júl 2022
Zmluva o dielo - reštaurovanie originálu bronzovej plastiky Meč
1493/2022
8 950,00 € ARSŠTUK - Martin Dzurek Mesto Nitra
22. September 2022
Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci č.j.917/2014/OSS zo dňa 29.04.2014
1714/2022
0,00 € ASSR, s.r.o. Mesto Nitra
17. Jún 2022
Zmluva o zabezpoečení hudobného vystúpenia
1213/2022
300,00 € Ateliér W, o.z. Mesto Nitra
13. August 2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečeni asistenčnej zdravot. služby
1741/2022
52,50 € Aurélia Dudášová Mesto Nitra
12. August 2022
Kúpna zmluva - Predĺženie pešej zóny - 1. etapa - dlažba
1565/2022
56 585,52 € AZ stone s.r.o. Mesto Nitra
16. Júl 2022
Zmluva o dielo Obnova náteru prestrešenia nosnej konštrukcie a umiestnenie ochrannej siete na nosnej konštrukcii prestrešenia na nádvorí Mestskej tržnice v Nitre
1549/2022
35 400,00 € B - Stavmont s. r. o. Mesto Nitra
23. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
1057/2022
34 902,00 € Basketbalový klub mládeže JUNIOR UKF Nitra Mesto Nitra
8. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.j. 1170/2021/OVaR Reorganizácia ulice Hollého
1292/2022
65 575,20 € Basler&Hofmann Mesto Nitra
16. September 2022
Zmluva o dielo - Cyklotrasa Mlynárce - diely - Klokočina
1844/2022
1 268 386,76 € Baumann Nitra s. r. o. Mesto Nitra
27. September 2022
Zmluva o dielo - Obnova MK vnútrobloku Wilsonovo nábrežie 26-32,42/Za Ferenitkou
1948/2022
39 768,00 € Baumann Nitra s. r. o. Mesto Nitra
4. Október 2022
Zmluva o dielo - MK Dolnohorská (1.etapa)
1950/2022
41 500,00 € Baumann Nitra s. r. o. Mesto Nitra
18. November 2022
Dodatok č. 1 k ZoD č.j. 1950/2022/OVaR - MK Dolnohorská (1. etapa)
2544/2022
42 098,82 € Baumann Nitra s. r. o. Mesto Nitra
16. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o uskutočnenie prác č.j. 1948/2022/OVaR - Obnova MK vnútrobloku Wilsonovo nábrežie 26-32,42/Za Ferenitkou
2843/2022
45 693,65 € Baumann Nitra s. r. o. Mesto Nitra
28. Október 2022
Deratizácia: verejné priestranstvá mestských častí Chrenová, Klokočina, Diely, Staré mesto, Zobor
2390/2022
498,00 € Bc. Michal Liko - Profisect DDD Mesto Nitra
28. Október 2022
Celomestská deratizácia - operatívne zásahy mimo termínu celomestskej deratizácie
2389/2022
998,00 € Bc. Michal Liko - Profisect DDD Mesto Nitra
28. Október 2022
Deratizácia školských zariadení v správe mesta a mestskej tržnice
2391/2022
690,00 € Bc. Michal Liko - Profisect DDD Mesto Nitra
28. Október 2022
Deratizácia: Verejné priestranstvá prímestských častí Mlynárce, Drážovce, Kynek, Párovské Háje, Janíkovce, Horné a Dolné Krškany
2392/2022
498,00 € Bc. Michal Liko - Profisect DDD Mesto Nitra