Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti FO na pomoc inej FO pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej soc. služby
347/2024
0,00 € Mesto Nitra SENIORKA, n.o.
20. Február 2024
Prenájom KD Párovské Háje - "Valné zhromaždenie OZ"
389/2024
4,00 € Mesto Nitra Občianske združenie Háje - Lukovská ulica
20. Február 2024
Prenájom KD Dražovce - oslava
418/2024
880,00 € Mesto Nitra Lucia Rafaelová
20. Február 2024
Kúpna zmluva
428/2024
33 933,60 € Henrich Sonnenschein - ITSK Mesto Nitra
20. Február 2024
Zmluva na poskytnutie služby- rekonštrukcia lavičiek na Pešej zóne
451/2024
10 080,00 € Alexnin, s.r.o. Mesto Nitra
19. Február 2024
Dohoda o jednorázovej náhrade za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľností
207/2024
10,32 € Mesto Nitra Slovak Telekom, a.s.
19. Február 2024
Zmluva č.6/1000211552 o dodávke vody z verejného vodovudu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
307/2024
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Nitra
19. Február 2024
Zmluva o dobrovoľníckejj činnosti - COMIN
331/2024
0,00 € Liubov Lantsuta Mesto Nitra
19. Február 2024
Zmluva o dobrovoľníckejj činnosti - COMIN
333/2024
0,00 € Mariia Snopyk Mesto Nitra
16. Február 2024
Prenájom KD Dražovce - "členská schôdza"
137/2024
140,00 € Mesto Nitra Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Nitra
16. Február 2024
Dohoda o postúpení práv a povinností č. 1468/2019/OM-SPPC
353/2024
0,00 € Mesto Nitra Jaroslav Kopecký
16. Február 2024
Prenájom KC Zobor - "posedenie po krste"
385/2024
190,00 € Mesto Nitra Tibor Mocker
16. Február 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Dolné Krškany pri kostole 44/8
354/2024
0,00 € Mesto Nitra Jaroslav Kopecký
16. Február 2024
Nájomná zmluva k HM DK-pri kostole 57/8
355/2024
0,00 € Mesto Nitra Miroslav Stoch
16. Február 2024
Nájomná zmluva k HM Párovský 36/8
356/2024
0,00 € Mesto Nitra Silvia Kišová
16. Február 2024
Dohoda o postúpení práv a povinností č.05673/08
366/2024
0,00 € Mesto Nitra Ing. František Urban
16. Február 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu CSCM31/A1
370/2024
0,00 € Mesto Nitra Michal Kresan
16. Február 2024
Nájomná zmluva k HM HK 495/1
369/2024
0,00 € Mesto Nitra Helena Koczmanová
16. Február 2024
Nájomná zmluva k HM Chrenová 18/2
367/2024
0,00 € Mesto Nitra Mgr. Ľubomír Urban
16. Február 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Selenec 95/5
371/2024
0,00 € Mesto Nitra Katarína Beňová