Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. November 2022
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne centrum Nitra
2625/2022
0,00 € Erik Kurek Mesto Nitra
21. Október 2022
Žiadosť o účasť v akadédmii KKP - Kreatívne centrum Nitra
2337/2022
0,00 € Erik Šabo Mesto Nitra
27. Máj 2022
Zmluva o dielo č. 4903,2050014PV4 - Cyklotrasa - podjazd pod Univerzitným mostom Tr. A. Hlinku
1167/2022
822 771,54 € EUROVIA SK a.s. Mesto Nitra
4. Jún 2022
asfaltová zmes AC8 a AC11
1271/2022
0,00 € EUROVIA SK a.s. Mesto Nitra
21. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o uskutočnenie prác č.j. 2380/2021/OVaR MK Kultúrna
1241/2022
4 324,80 € EUROVIA SK a.s. Mesto Nitra
24. Október 2022
Zmluva o dielo - MK Klinčekova
2255/2022
189 907,46 € EUROVIA SK a.s. Mesto Nitra
29. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o uskočnenie prác č. j. 2255/2022/OVaR - MK Klinčekova
2630/2022
213 371,06 € EUROVIA SK a.s. Mesto Nitra
30. Január 2023
Zmluva o poskytovaní sprievodcovských služieb
146/2023
0,00 € Eva Andrášiková Mesto Nitra
19. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.j 2074/2021/OVaR - Kúpalisko Sihoť - dokončenie gastrozóny
1035/2022
21 979,33 € EVAM plus, s.r.o. Mesto Nitra
26. Január 2023
Zmluva o dielo - Parkovisko Bazovského 2 - 10
35/2023
115 015,04 € EVAM plus, s.r.o. Mesto Nitra
7. Jún 2022
Kúpna zmluva - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ
882/2022
0,00 € eVector group SE Mesto Nitra
23. Jún 2022
Kúpna zmluva - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ
882/2022/OŠMaŠ
141 327,00 € eVector group SE Mesto Nitra
8. Júl 2022
Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránky
1491/2022
0,00 € EWORKS.sk s.r.o. Mesto Nitra
23. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
2947/2022
22 000,00 € FC Nitra deti a mládež Mesto Nitra
20. December 2022
zabezpečenie zimnej údržby MC, chodníkov
2905/2022
0,00 € Fleming, s.r.o. Mesto Nitra
28. November 2022
Zmluva na dodanie potravín
2641/2022
63 558,00 € Folk Slovakia Ltd., s.r.o. Mesto Nitra
21. December 2022
Zmluva na dodanie potravín
2876/2022
70 377,65 € Folk Slovakia Ltd., s.r.o. Mesto Nitra
21. December 2022
Zmluva na dodanie potravín
2878/2022
89 265,52 € Folk Slovakia Ltd., s.r.o. Mesto Nitra
11. August 2022
Zabezpečenie hudobného vystúpenia FS Jaročan
1727/2022
150,00 € Folklórna skupina Jaročan Mesto Nitra
25. Máj 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu Z-2020/001-113 ; 310/2019
716/2022
0,00 € Fond na podporu športu Mesto Nitra