Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2024
Prenájom KC Zobor - "rodinná oslava"
103/2024
240,00 € Mesto Nitra Ing. Katarína Naňová
30. Január 2024
Prenájom KD Párovské Háje - "svadba"
136/2024
470,00 € Mesto Nitra Helena Chlebcová
30. Január 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia
157/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Nitra
30. Január 2024
Prenájom KSC Janíkovce - "ples farnosti"
165/2024
380,00 € Mesto Nitra Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nitra Kalvária
30. Január 2024
Prenájom KC Zobor - "divadelné predstavenie"
206/2024
120,00 € Mesto Nitra LETart production
30. Január 2024
Prenájom KD Dolné Krškany - "výročná schôdza"
209/2024
8,00 € Mesto Nitra Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Nitra-Dolné Krškany
30. Január 2024
Nájomná zmluva
214/2024
365,80 € Mesto Nitra Pavol Kóňa
30. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi č. j. 2660/2023/Pred
215/2024
0,00 € RB - BTS, spol. s. r. o. Mesto Nitra
30. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pri práci č. j. 2659/2023/Pred
216/2024
0,00 € RB - BTS, spol. s. r. o. Mesto Nitra
30. Január 2024
Výpožička KD Párovské Háje - "schôdzková činnosť JDS č.8"
237/2024
0,00 € Mesto Nitra Jednota dôchodcov na Slovensku MO č. 8 Nitra – Párovské Háje
30. Január 2024
Prenájom KSC Janíkovce - "oslava"
258/2024
130,00 € Mesto Nitra Mária Malíková
30. Január 2024
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
286/2024
6 000,00 € H a S Nitra, spol. s r.o. Mesto Nitra
30. Január 2024
Zmluva o spolupráci - starostlivosť o hnuteľný a nehnuteľný majetok
288/2024
600,00 € Ctibor Bajla Mesto Nitra
30. Január 2024
Udelenie licencie na použitie hudobných diel
289/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nitra
30. Január 2024
Udelenie licencie na použitie hudobných diel
290/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nitra
26. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
3345/2023
0,00 € APUEN AKADÉMIA s.r.o., Mesto Nitra
26. Január 2024
Zmluva o poskytnutí transferu
118/2024
0,00 € Združenie STORM Mesto Nitra
26. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024
59/2024
299 517,00 € UNITED NATION ELEMENTARY SCHOOL, n.o. Mesto Nitra
26. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024
62/2024
915,00 € PREMIER CLASS s.r.o. Mesto Nitra
26. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024
65/2024
18 066,00 € Občianske združenie Makovičky Mesto Nitra