Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. August 2022
Kúpna zmluva
1694/2022
22 509,98 € Henrich Sonnenschein - ITSK Mesto Nitra
7. December 2022
Kúpna zmluva
2822/2022
5 030,00 € HENRYSO, s.r.o. Mesto Nitra
9. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - Kreatívne centrum - Stavebný dozor - Kino Palace
1557/2022
21 276,00 € Hico, s. r. o. Mesto Nitra
5. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - Kreatívne centrum - Stavebný dozor - Martinský vrch (kasárne)
1830/2022
41 724,00 € Hico, s. r. o. Mesto Nitra
26. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
1125/2022
349,00 € HK Nitra Kraso Mesto Nitra
26. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
1052/2022
197 575,00 € HK Nitra, s.r.o. Mesto Nitra
2. Jún 2022
Zmluva na dodanie tovaru
1158/2022
11 966,16 € HONOR, spol. s r.o. Mesto Nitra
30. Január 2023
Kúpna zmluva č. Z2023193-Z - nákup notebook
251/2023
0,00 € HS technology s. r. o. Mesto Nitra
29. November 2022
Zmluva o dielo - Most Ulica Medzi vodami, Dolné Krškany - rekonštrukcia
2525/2022
30 301,20 € HYDROSERVICE spol s.r.o. Mesto Nitra
25. November 2022
Sanácia holubov v meste Nitra 2022
2357/2022
0,00 € I & M Falcons, s.r.o. Mesto Nitra
7. Apríl 2022
Spolupráca na realizácii - Jazykový kvet
375/2022/OK
0,00 € IALF o.z. Mesto Nitra
16. September 2022
Zmluva o dielo na vyhotovenie k projektu Mesto v meste - rozšírenie fotopointov, vytvorenie Interaktívno edkatívnej platformy v TIC Nitra
1946/2022
3 800,00 € iMedia, s.r.o Mesto Nitra
9. December 2022
Zabezpečenie hudobného vystúpenia FS Čeľaďania v rámci podujatia Adventná Nitra
2837/2022
200,00 € Ing. Alžbeta Seredičová Mesto Nitra
30. November 2022
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne centrum Nitra
2713/2022
0,00 € Ing. Andrea Koncová Mesto Nitra
15. Jún 2022
Zmluva na poskytovanie sprievodcovských, prekladateľských, tlmočníckych služieb a korektúry prekladu
68/2022
0,00 € Ing. Andrea Spačková Mesto Nitra
14. Apríl 2022
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri výkone funkcie člena poroty v architektonickej súťaži "Revitalizácia verejných priestranstiev sídliska Diely v Nitre verejná súťaž".
680/2022/ÚHA
0,00 € Ing. arch. Ivan Gogolák, Ph.D. Mesto Nitra
4. August 2022
Mandátna zmluva, ktorej predmetom je úprava práva a povinností zmluvných strán pri výkone funkcie člena poroty v architektonickej súťaži "Revitalizácia verejných priestranstiev sídliska Diely v Nitre verejná súťaž"
784/2022
0,00 € Ing. arch. Lenka Kompasová Mesto Nitra
30. November 2022
Žiadosť o účasť v akadémii KKP
2717/2022
0,00 € Ing. arch. Zuzana Agová Mesto Nitra
9. December 2022
zabezpečenie vystúpenia FS Jelenčan a DSF Jelenček
2816/2022
160,00 € Ing. Boris Magát Mesto Nitra
4. Máj 2022
Zabezpečenie hudobného vystúpenia kapely Dixieland Band - Čermánske červené 2022
946/2022
200,00 € Ing. Branislav Bobček Mesto Nitra