Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Október 2022
Zmluva o výpožičke - MŠ Alexyho
2032/2022
0,00 € Centrum voľného času Mesto Nitra
12. Október 2022
Zmluva o výpožičke - MŠ Topoľová anglický jazyk
2033/2022
0,00 € Centrum voľného času Mesto Nitra
12. Október 2022
Zmluva o výpožičke - MŠ Stefánikova anglický jazyk
2034/2022
0,00 € Centrum voľného času Mesto Nitra
12. Október 2022
Zmluva o výpožičke - MŠ Belopotockého anglický jazyk
2036/2022
0,00 € Centrum voľného času Mesto Nitra
12. Október 2022
Zmluva o výpožičke MŠ Vansovej anglický jazyk
2037/2022
0,00 € Centrum voľného času Mesto Nitra
12. Október 2022
Zmluva o výpožičke MŠ Ľ: Okánika Čimkoviny
2078/2022
0,00 € Centrum voľného času Mesto Nitra
12. Október 2022
Zmluva o výpožičke - MŠ Ľ: Okánika Anglický jazyk
2081/2022
0,00 € Centrum voľného času Mesto Nitra
12. Október 2022
Zmluva o výpožičke MŠ N. Mládeže anglický jazyk
2117/2022
0,00 € Centrum voľného času Mesto Nitra
12. Október 2022
Zmluva o výpožičke MŠ Staromlynská anglický jazyk
2119/2022
0,00 € Centrum voľného času Mesto Nitra
12. Október 2022
Zmluva o výpožičke MŠ Za Humnami anglický jazyk
2124/2022
0,00 € Centrum voľného času Mesto Nitra
12. Október 2022
Zmluva o výpožičke MŠ Rázusova anglický jazyk
2120/2022
0,00 € Centrum voľného času Mesto Nitra
12. Október 2022
Zmluva o výpožičke MŠ Piaristická anglický jazyk
2125/2022
0,00 € Centrum voľného času Mesto Nitra
12. Október 2022
Zmluva o výpožičke MŠ Piaristická tanečná
2126/2022
0,00 € Centrum voľného času Mesto Nitra
12. Október 2022
Zmluva o výpožičke MŠ Piaristická Pastelka
2127/2022
0,00 € Centrum voľného času Mesto Nitra
12. Október 2022
Zmluva o výpožičke MŠ Staromlynská Makovička
2131/2022
0,00 € Centrum voľného času Mesto Nitra
12. Október 2022
Zmluva o výpožičke MŠ Beethovenova tanec
2132/2022
0,00 € Centrum voľného času Mesto Nitra
12. Október 2022
Zmluva o výpožičke MŠ Ľ. Okánika anglický jazyk
2136/2022
0,00 € Centrum voľného času Mesto Nitra
12. Október 2022
Zmluva o výpožičke MŠ za humnami zobcová flauta
2137/2022
0,00 € Centrum voľného času Mesto Nitra
12. Október 2022
Zmluva o výpožičke MŠ Novomeského anglický jazyk
2140/2022
0,00 € Centrum voľného času Mesto Nitra
12. Október 2022
Zmluva o výpožičke MŠ Platanová anglický jazyk
2141/2022
0,00 € Centrum voľného času Mesto Nitra