Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2024
Zmluva č. 02/2024 o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
382/2024
0,00 € KANAL M.P.S. s.r.o. Mesto Nitra
13. Február 2024
Zmluva o poskytovaní sprievodcovských služieb
176/2024
0,00 € Arpád Horváth Mesto Nitra
13. Február 2024
Zmluva o poskytovaní sprievodcovských služieb
189/2024
0,00 € Mgr.Renáta Hozáková Mesto Nitra
13. Február 2024
Prenájom KC Zobor - "svadba"
212/2024
750,00 € Mesto Nitra Ing. Kristína Čúzyová
13. Február 2024
Udelenie licencie na použitie hudobných diel
360/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nitra
13. Február 2024
Udelenie licencie na použitie hudobných diel
361/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nitra
13. Február 2024
Udelenie licencie na použitie hudobných diel
362/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nitra
13. Február 2024
Zmluva o spolupráci - starostlivosť o hnuteľný a nehnuteľný majetok - DHZ Nitra
386/2024
0,00 € Ivan Horemuž Mesto Nitra
9. Február 2024
Spolupráca pri podpore kultúrno-spoločenského života v meste Nitra
244/2024
0,00 € Mesto Nitra Tradícia - združenie priateľov kultúrnych tradícií Dražoviec
9. Február 2024
Dohoda o postúpení práv a povinností z NZ č. 1434/2016/OM-SPPC
260/2024
0,00 € Mesto Nitra Mária Berková
9. Február 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Chrenová 17/12
262/2024
0,00 € Mesto Nitra Zuzana Paučeková
9. Február 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Selenec 97/5
267/2024
0,00 € Mesto Nitra Pavol Peciar
9. Február 2024
Nájomná zmluva k HM Mestský 268/7
268/2024
0,00 € Mesto Nitra Miloš Ondrejka
9. Február 2024
Nájomná zmluva jk HM Selenec 94/5
272/2024
0,00 € Mesto Nitra Ing. Adrián Horeháj
9. Február 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Kynek 29/2
279/2024
0,00 € Mesto Nitra Jaroslav Konečný
9. Február 2024
Nájomná zlmluva k hrobovému miestu Dollné Krškany pri kostole 17/5
277/2024
0,00 € Mesto Nitra Eva Mikušková
9. Február 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Selenec 76/5
282/2024
0,00 € Mesto Nitra Vincent Kondé
9. Február 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Jan.818/C
283/2024
0,00 € Mesto Nitra Júlia Bozsenyiková
9. Február 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Dražovce 56/3
287/2024
0,00 € Mesto Nitra Ladislav Civáň
9. Február 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu 47/14 Párovce
298/2024
0,00 € Mesto Nitra Vladimír Búgel