Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Október 2022
Zmluva a poskytnutí dotácie
1622/2022
1 200,00 € Časomiera KRIL s.r.o. Mesto Nitra
10. Január 2023
Neuvedené
2732/2022
0,00 € Časomiera KRIL s.r.o. Mesto Nitra
22. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
1059/2022
7 515,00 € Čermánsky futbalový klub Nitra Mesto Nitra
26. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
1623/2022
4 000,00 € Čermánsky futbalový klub Nitra Mesto Nitra
25. November 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
2654/2022
20 000,00 € Čermánsky futbalový klub Nitra Mesto Nitra
7. Jún 2022
Kúpna zmluva - Didaktická technika - Zlepšenie kľúčových kompetencii žiakov ZŠ
883/2022
0,00 € Daffer spol. s.r.o. Mesto Nitra
23. Jún 2022
Kúpna zmluva - Didaktická technika - Zlepšenie kľúčových kompetencii žiakov ZŠ
883/2022/OŠMaŠ
225 960,00 € Daffer spol. s.r.o. Mesto Nitra
25. Jún 2022
Kúpna zmluva na odkúpenie novovytvorenej parc. reg. "C" KN č. 251/4 - trvalý trávnatý porast o výmere 159 m2 v k. ú. Kynek,
1226/2022
9 540,00 € Dan Karabín Mesto Nitra
9. August 2022
Dodatok č. 1 - 1502/2022/OVaR k ZoUP č.j. 1965/2021/OVaR
1502/2022/OVaR
0,00 € Današ, s.r.o. Mesto Nitra
30. Jún 2022
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva - Koncert skupiny PARA
1314/2022
834,00 € Daniel Buzinkay Mesto Nitra
27. Júl 2022
Dodatok č.1 ku KZ so zriadením Vecného bremena č.j.160/2022/OM
1360/2022
0,00 € Daniela Hetényiová Mesto Nitra
25. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
1060/2022
524,00 € Dart Club Nitra o.z. Mesto Nitra
26. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
1624/2022
1 000,00 € Dart Club Nitra o.z. Mesto Nitra
5. Január 2023
Neuvedené
13/2023
0,00 € detský fond OSN Mesto Nitra
6. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
646/2022/OSS
5 000,00 € Diecézna charita Nitra Mesto Nitra
6. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí transferu
709/2022/OSS
7 000,00 € Diecézna charita Nitra Mesto Nitra
12. December 2022
Zmluva o prenájme priestorov
2865/2022
1 700,00 € Divadlo Andreja Bagara v Nitre Mesto Nitra
29. September 2022
Zmluva o zabezpečení výkonu preventívnych protipožiarnych kontrol na území mesta Nitry
2176/2022
0,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Nitra Pribina Mesto Nitra
28. Október 2022
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.j.342/08/OM
2178/2022
2 586,40 € Dolnomestský komposesorát Nitra Mesto Nitra
21. Október 2022
Žiadosť o účasť v akadédmii KKP - Kreatívne centrum Nitra
2338/2022
0,00 € Dominik Čamaj Mesto Nitra