Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2022
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis - Kreatívne centrum Nitra
2746/2022
0,00 € Ing. Janka Steckerová Mesto Nitra
6. Apríl 2022
Zmluva o dielo PD rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra
677/2022/OVaR
11 350,00 € Ing. Jiří Bárta SOAR Mesto Nitra
14. Apríl 2022
Zmluva o dielo PD rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra
677/2022
11 350,00 € Ing. Jiří Bárta SOAR Mesto Nitra
2. Jún 2022
Dodatok č. 1 k ZoD č.j. 677/2022/OVaR PD rekonštrukcia objektu Biovetská 36
1186/2022
0,00 € Ing. Jiří Bárta SOAR Mesto Nitra
2. Jún 2022
Dodatok č. 2 k ZoD č.j. 677/2022/OVaR PD rekonštrukcia objektu Biovetská 36 Nitra
1187/2022
0,00 € Ing. Jiří Bárta SOAR Mesto Nitra
22. Jún 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č.j. 677/2022/OVaR PD rekonštrukcia objektu Biovetská 36
1329/2022
0,00 € Ing. Jiří Bárta SOAR Mesto Nitra
22. Jún 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č.j. 677/2022/OVaR PD rekonštrukcia objektu Biovetská 36
1329/2022
0,00 € Ing. Jiří Bárta SOAR Mesto Nitra
12. Máj 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1857/2021/OIPaSR
755/2022
0,00 € Ing. Jozef Horniak - Vialle Mesto Nitra
7. Apríl 2022
Rozšírenie kanalizačnej siete v meste Nitra
685/2022/OPaSR
0,00 € Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, inžinierska a dodávateľská činnosť Mesto Nitra
6. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 685/2022/OPaSR
1022/2022
0,00 € Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, inžinierska a dodávateľská činnosť Mesto Nitra
29. Jún 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.j. 685/2022/OPaSR
1408/2022
0,00 € Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, inžinierska a dodávateľská činnosť Mesto Nitra
19. August 2022
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č.j. 685/2022/OPaSR
1713/2022
247 120,97 € Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, inžinierska a dodávateľská činnosť Mesto Nitra
7. Apríl 2022
Parciálny informačný systém reklamných stavieb - geodetické zameranie polohy 72 ks
674/2022/ÚHA
0,00 € Ing. Juraj Valach Mesto Nitra
14. Apríl 2022
Parciálny informačný systém reklamných stavieb - geodetické zameranie polohy 72 ks
674/2022
4 000,00 € Ing. Juraj Valach Mesto Nitra
30. November 2022
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis - Kreatívne centrum Nitra
2744/2022
0,00 € Ing. Katarína Kyman Haruštiaková - DESIGN A REALIZÁCIE INTERIÉROV Mesto Nitra
15. Jún 2022
Zmluva o zabezpečení hudobného vystúpenia
1214/2022
400,00 € Ing. Ladislav Fábry Mesto Nitra
12. Január 2023
Zmluva o zabezpečení vystúpenia kapely E.G.O. Group
2818/2022
0,00 € Ing. Ladislav Fábry Mesto Nitra
5. September 2022
Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy o poskytovaní architektonických služieb zo dňa 06.09.2021
1876/2022
0,00 € Ing. Marek Šumichrast Mesto Nitra
28. Jún 2022
Projektová dokumentácia parkovacia politika - parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. etapa
1391/2022
16 888,00 € Ing. Martin Svetlánsky Mesto Nitra
30. November 2022
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis - Kreatívne centrum Nitra
2741/2022
0,00 € Ing. Martina Turanovičová Mesto Nitra