Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2023
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle rámcovej zmluvy o nájme predajného zariadenia č. 615 na tržnici
1344/2023
7,20 € Mesto Nitra Mária Dobrotinová
10. Máj 2023
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle rámcovej zmluvy o nájme predajného zariadenia č. 619 na tržnici
1347/2023
7,20 € Mesto Nitra Mária Gyuriánová
10. Máj 2023
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle rámcovej zmluvy o nájme predajného zariadenia č. 618 na tržnici
1346/2023
9,36 € Mesto Nitra Mária Gyuriánová
10. Máj 2023
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle rámcovej zmluvy o nájme predajného zariadenia č. 620 na tržnici
1348/2023
9,36 € Mesto Nitra Mária Gyuriánová
10. Máj 2023
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle rámcovej zmluvy o nájme predajného zariadenia č. 624 na tržnici
1349/2023
7,56 € Mesto Nitra Marián Kasálek
10. Máj 2023
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle rámcovej zmluvy o nájme predajného zariadenia č. 625 na tržnici
1350/2023
7,20 € Mesto Nitra Marián Kasálek
10. Máj 2023
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle rámcovej zmluvy o nájme predajného zariadenia č. 626 na tržnici
1351/2023
7,20 € Mesto Nitra Marián Kasálek
10. Máj 2023
Zabezpečenie vystúpenia hudobného zoskupenia Nitrianska heligónka v rámci podujatia- Deň matiek 2023
1370/2023
240,00 € Ing. Stanislav Ďurica Mesto Nitra
10. Máj 2023
Prenájom KC Janíkovce- "kar"
1430/2023
100,00 € Mesto Nitra Vladimír Šimoňák
9. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1197/2023
8 738,00 € Športový klub karate Kachi Nitra o.z. Mesto Nitra
9. Máj 2023
Dohoda o jednorázovej náhrade za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľností
1033/2023
12,38 € Mesto Nitra SLOVAK TELEKOM a.s.
9. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR - DHZO - Pribina
1376/2023
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Nitra
9. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR - DHZO
1377/2023
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Nitra
5. Máj 2023
Nájomná zmluva
1165/2023
9 639,38 € Mesto Nitra G-TEKT Slovakia s.r.o.
5. Máj 2023
Nájomná zmluva k HM Chrenová 8/4
1333/2023
0,00 € Mesto Nitra Viera Ďurčová
5. Máj 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Janíkovce 292/A
1335/2023
0,00 € Mesto Nitra Dalibor Blízik
5. Máj 2023
Dohoda o postúpení práv a povinností z nájomnej zmluvy č.2356/2022/SMS-PC
1341/2023
0,00 € Mesto Nitra Darina Kováčová
5. Máj 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 1050/11
1342/2023
0,00 € Mesto Nitra Ján Haspra
5. Máj 2023
Nájomná zmluva k HM Mlynárce 103/C
1345/2023
0,00 € Mesto Nitra Jozef Krakovík
5. Máj 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 668/8
1353/2023
0,00 € Mesto Nitra Mária Hrušovská