Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2024
Zmluva na kúpu vozidla New Holland, Boomer 55 HST
249/2024
66 601,20 € Agrotec Mesto Nitra
24. Január 2024
Zmluva na kúpu vozidiel Iveco Daily- 2 ks
250/2024
83 928,00 € Agrotec Mesto Nitra
23. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
3453/2023
3 000,00 € Regionálne centrum SLOBODY ZVIERAT Nitra o.z. Mesto Nitra
23. Január 2024
Veterinárna starostlivosť o zvieratá v Mestskom parku na Sihoti v Nitre
3477/2023
0,00 € MVDr. Dušan Palatický Mesto Nitra
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
138/2024
50 000,00 € Mesto Nitra Diecézna charita Nitra
23. Január 2024
Zmluva o projektovom partnerstve - URBACT IV - GreenPlace
228/2024
74 200,00 € Municipality of Wroclaw Mesto Nitra
22. Január 2024
Denná starostlivosť o zvieratá v Gazdovskom dvore v Mestskom parku na Sihoti v Nitre
3452/2023
0,00 € Dušan Cibula Mesto Nitra
22. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
3392/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mesto Nitra
22. Január 2024
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. j. 1280/2010/OM zo dňa 22.09.2010 v znení dodatku č. 1
12/2024
0,00 € Mesto Nitra Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
22. Január 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Pár.184/4
142/2024
0,00 € Mesto Nitra Beáta Černičková
22. Január 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 269/7
143/2024
0,00 € Mesto Nitra Mária Škadrová
22. Január 2024
Nájomná zmluva k HM Mlynárce 133/ C
146/2024
0,00 € Mesto Nitra Ľubomír Kukučka
22. Január 2024
Dohoda o postúpení práv a povinnstí č. 08508/10
153/2024
0,00 € Mesto Nitra Jarmila Župíková
22. Január 2024
Nájomná zmluva k HM CSCM 19/H3
149/2024
0,00 € Mesto Nitra Miroslav Zahradníček
22. Január 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 918/10
147/2024
0,00 € Mesto Nitra Kamila Uherová
22. Január 2024
Nájomná zmluva k HM CSCM 10/B9
155/2024
0,00 € Mesto Nitra Ing. Anna Ivanová
22. Január 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 237/11
161/2024
0,00 € Mesto Nitra Janka Strnisková
22. Január 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu CSCM 44/J6
201/2024
0,00 € Mesto Nitra Janka Komarňanská
22. Január 2024
Nájomná zmluva k HM Selenec 56/9
179/2024
0,00 € Mesto Nitra Bc. Eliška Šutková
22. Január 2024
Nájomná zmluva k HM Selenec 46/9
178/2024
0,00 € Mesto Nitra Bc. Eliška Šutková