Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Selenec 103/2
374/2024
0,00 € Mesto Nitra Ing. Martin Žák
16. Február 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Selenec 102/2
375/2024
0,00 € Mesto Nitra Ing. Eva Streďanská
16. Február 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu D.K.pri žel.88/6
379/2024
0,00 € Mesto Nitra Dana Mikušová
16. Február 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Párovský 296/3
377/2024
0,00 € Mesto Nitra Juraj Františ
16. Február 2024
Nájomná zmluva k HM Mestský 8/11
376/2024
0,00 € Mesto Nitra Ľubica Cabadajová
16. Február 2024
Nájomná zmluva k hrobovému mietu D.K.pri Kostole 69/5
380/2024
0,00 € Mesto Nitra Dana Mikušová
16. Február 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mlynárce495/A
381/2024
0,00 € Mesto Nitra Marta Skladaná
16. Február 2024
Dohoda o postúpení práv a povinností k Chren. zmluve č.02399/07
388/2024
0,00 € Mesto Nitra Veronika Duchoňová
16. Február 2024
Nájomná zmluva
397/2024
300,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Mesto Nitra
16. Február 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu 25/J4
398/2024
0,00 € Mesto Nitra Zlatica Bilková
16. Február 2024
Nájomná zmluva k HM Párovský 43/5
400/2024
0,00 € Mesto Nitra Stanislava Vašková
16. Február 2024
Dohoda o postúpení z NZ č. 15245 /14 Chrenová 72/1
402/2024
0,00 € Mesto Nitra Ľubica Oravcová
15. Február 2024
Prenájom Synagógy - "Šansónový koncert"
239/2024
550,00 € Mesto Nitra Mgr. Lucia Bujnová
15. Február 2024
Prenájom KD Párovské Háje - "členská schôdza"
363/2024
30,00 € Mesto Nitra Poľovnícke združenie Klokočina
15. Február 2024
Zmluva o zájazde
401/2024
15 650,50 € Bc. Jana Bapcsányová Mesto Nitra
15. Február 2024
Zmluva o zabezpečení výkonu preventívnych protipožiarnych kontrol na území mesta Nitry
403/2024
0,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Nitra Pribina Mesto Nitra
15. Február 2024
Zmluva o spolupráci - pri starostlivosti o hmuteľný a nehnuteľný majetok
406/2024
0,00 € Marián Grman Mesto Nitra
14. Február 2024
Zmluva a poskytovaní sprievodcovských služieb
197/2024
0,00 € MIBE Reisen s.r.o. Mesto Nitra
14. Február 2024
Spolupráca pri príprave a realizácii podujatia - "Romantický Valentín - koncert žiakov ZUŠ J. Rosinského v Nitre
245/2024
0,00 € Mesto Nitra Základná umelecká škola J. Rosinského
14. Február 2024
Dodatok č.3 k Zmluve o odovzdaní a prevzatí do správy
326/2024
0,00 € Mesto Nitra Základná škola Krčméryho