Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Október 2022
Deratizácia: Verejné priestranstvá prímestských častí Mlynárce, Drážovce, Kynek, Párovské Háje, Janíkovce, Horné a Dolné Krškany
2392/2022
498,00 € Bc. Michal Liko - Profisect DDD Mesto Nitra
21. Október 2022
Žiadosť o účasť v akadédmii KKP - Kreatívne centrum Nitra
2334/2022
0,00 € Bc. Sofia Marcinkechová Mesto Nitra
12. Apríl 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o uskutočnenie prác č.j. 2108/2021/OVaR - Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - elektr. NN rozvody
717/2022/OVaR
0,00 € BCP HOLDING, s.r.o. Mesto Nitra
14. Apríl 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o uskutočnenie prác č.j. 2108/2021/OVaR - Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - elektr. NN rozvody
717/2022
0,00 € BCP HOLDING, s.r.o. Mesto Nitra
6. Máj 2022
Dodatok č. 4 Doplnenie medziblokového prietoru Popradská-Kmeťova-elektrické NN rozvody
962/2022
0,00 € BCP HOLDING, s.r.o. Mesto Nitra
28. November 2022
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o uskutočnení prác č.j 2018/2021/OVaR - Doplnenie medziblokového priestoru Popradská-Kmeťova - el. NN rozvody
2514/2022
0,00 € BCP HOLDING, s.r.o. Mesto Nitra
15. September 2022
Zapožičanie pôvodných betónových prvkov Berlínskeho múru
1731/2022
0,00 € Berlin Wall Foundation Mesto Nitra
25. August 2022
Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena
1438/2022
1,00 € BEST-clue s.r.o. Mesto Nitra
19. Január 2023
Neuvedené
122/2023
0,00 € Bio Timber s.r.o. Mesto Nitra
8. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
1056/2022
407,00 € BK Nitra Mesto Nitra
2. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
1058/2022
35 932,00 € BKM SPU Nitra Mesto Nitra
26. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
1618/2022
1 000,00 € BKM SPU Nitra Mesto Nitra
3. Júl 2022
Rámcová zmluva o poskytnutí strážnej služby
1473/2022
21 000,00 € BONUL, s.r.o. Mesto Nitra
7. Apríl 2022
Poskytnutie dotácie - Nitriansky Dvormartre
534/2022/OK
1 500,00 € Booze, s.r.o. Mesto Nitra
16. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
1977/2022
0,00 € BORGweb Mesto Nitra
20. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
1051/2022
42 563,00 € Box Club Stavbár Nitra Mesto Nitra
2. September 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
1619/2022
3 000,00 € Box Club Stavbár Nitra Mesto Nitra
17. Máj 2022
záväzok voči mesto Nitra vo výške 5920,-€
1003/2022
5 920,00 € Branislav Jančich Mesto Nitra
31. Máj 2022
Zmluva o poskyytunutí transferu
1130/2022
450,00 € Centrum Slniečko n.o. Mesto Nitra
12. Október 2022
Zmluva o výpožičke
2030/2022
0,00 € Centrum voľného času Mesto Nitra