Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. September 2022
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu - Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra - Chrenova
1712/2022
287 640,00 € Fond na podporu športu Mesto Nitra
12. Október 2022
Kúpna zmluva
2227/2022
23 843,00 € FRANCE-TECH Nitra s.r.o. Mesto Nitra
2. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
1050/2022
4 453,00 € Futbalový klub Janíkovce Mesto Nitra
19. Máj 2022
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri výkone funkcie člena poroty v architektonickej súžaži "Revitalizácia verejných priestranstiev sídliska Diely v Nitre verejná súťaž".
679/2022
0,00 € fyzická osoba Mesto Nitra
19. August 2022
Zabezpečenie asistenčnej zdravotnej služby
1785/2022
35,00 € Gabriela Korpášová Mesto Nitra
28. September 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci 1785/2022/OK
2010/2022
0,00 € Gabriela Korpášová Mesto Nitra
9. December 2022
Zabezpečenie vystúpenia postavy anjela na podujatí - Mikuláš na Klokočine
2829/2022
30,00 € Gabriela Lacsná Mesto Nitra
29. December 2022
Revitalizácia detských ihrísk, časť 2 Detské ihrisko Novomeského ulica
2949/2022
79 157,57 € Gartensta plus s.r.o. Mesto Nitra
29. December 2022
Revitalizácia detských ihrísk, časť 4 Detské ihrisko Hollého ulica
2950/2022
73 074,77 € Gartensta plus s.r.o. Mesto Nitra
29. December 2022
Revitalizácia detských ihrísk, časť 5 Detské ihrisko Dlhá ulica
2951/2022
67 107,18 € Gartensta plus s.r.o. Mesto Nitra
26. Október 2022
stravovanie k voľbám pre OSO a OSK 2022
2364/2022
9,60 € Gastrogal - Nitra, s.r.o. Mesto Nitra
28. November 2022
Zmluva o spolupráci - Gio caffe - Kreatívne centrum Nitra
2668/2022
0,00 € GIO CAFFÉ s.r.o. Mesto Nitra
4. Máj 2022
Dodatok č. 1 k zmuve o dielo č. 2077/2021/OPaSR
757/2022
0,00 € Green Project Mesto Nitra
30. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pre objednávateľa - vyprázdňovanie bezpečnostných a separačných nádob
2855/2022
0,00 € Green Wave Recycling s.r.o. Mesto Nitra
23. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
1123/2022
1 164,00 € GymGol klub Mesto Nitra
20. September 2022
Zmluva o poskytnutí servisu kopírovacích zariadení
2042/2022
0,00 € H a S Nitra, spol. s r.o. Mesto Nitra
20. Október 2022
Rámcová dohoda na dodanie tovaru - tonery a tlačiarne
2331/2022
0,00 € H a S Nitra, spol. s r.o. Mesto Nitra
3. Október 2022
Neuvedené
2040/2022
0,00 € Hamburger Recycling Slovakia s.r.o. Mesto Nitra
28. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
1124/2022
22 000,00 € HBK Nitrianski Rytieri, o. z. Mesto Nitra
26. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
1625/2022
5 500,00 € HBK Nitrianski Rytieri, o. z. Mesto Nitra