Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
328/2024
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mesto Nitra
7. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
329/2024
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mesto Nitra
6. Február 2024
Výpožička KD Dražovce - "zasadnutia výboru"
211/2024
0,00 € Mesto Nitra Jednota dôchodcov na Slovensku MO č. 4 Nitra – Dražovce
6. Február 2024
Prenájom KSC Janíkovce - "výročná členská schôdza"
213/2024
12,00 € Mesto Nitra Mestská organizácia JDS č.3 Nitra - Janíkovce
6. Február 2024
Prenájom KSC Janíkovce - "Retro zábava"
224/2024
124,00 € Mesto Nitra Mestská organizácia JDS č.3 Nitra - Janíkovce
6. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej NZ č.j.1056/2023/OM
269/2024
0,00 € Mesto Nitra ALFA - ZETA, s.r.o.
6. Február 2024
Udelenie licencie na použitie hudobných diel
324/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nitra
6. Február 2024
Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny
305/2024
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mesto Nitra
6. Február 2024
Dodatok č. 1 k Partnerskej dohode - Bezpečný ženský dom
319/2024
0,00 € Centrum Slniečko n.o. Mesto Nitra
3. Február 2024
Zmluva o poskytovaní sprievodcovských služieb
177/2024
0,00 € Eva Andrášiková Mesto Nitra
3. Február 2024
Zmluva o poskytovaní sprievodcovských služieb
183/2024
0,00 € Neuvedené Mesto Nitra
3. Február 2024
Zmluva o poskytovaní sprievodcovských služieb
186/2024
0,00 € PhDr. Pavel Žebrák Mesto Nitra
3. Február 2024
Zmluva o poskytovaní sprievodcovských služieb
191/2024
0,00 € PaedDr. Stanislava Vargová Mesto Nitra
3. Február 2024
Zmluva o poskytovaní sprievodcovských služieb
198/2024
0,00 € Mgr. Peter Michalík Mesto Nitra
2. Február 2024
Prenájom KD Párovské Háje - "Hájovská veselica"
243/2024
280,00 € Mesto Nitra Dušan Mesároš
2. Február 2024
Dohoda o jednorazovej náhrade za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti
295/2024
10,32 € Mesto Nitra Orange Slovensko, a.s.
2. Február 2024
Dohoda o jednorazovej náhrade za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti
296/2024
10,32 € Mesto Nitra Orange Slovensko, a.s.
2. Február 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia
306/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Nitra
2. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskyt. soc. služby v zariadeniach pre FO, ktoré sú odkázané na pomoc inej FO a pre FO , ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa §71 ods. 6 zákona o soc. službách na rozpočtový rok 2024
312/2024
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Nitra
2. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskyt. soc. služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods. 7 zákona o sociálnych službách na rozpočtový rok 2024
313/2024
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Nitra