Centrálny register zmlúv

Obec Malé Leváre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
2022/06VMO029
2 000,00 € Nadácia EPH Obec Malé Leváre
5. September 2022
Dodatok č.2 k zmluve o dielo č.Z23-013-0004
Z23-013-0004
0,00 € Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o. Obec Malé Leváre
2. September 2022
Kúpna zmluva
292022
2 600,00 € Branislav Kapec Obec Malé Leváre
26. August 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného fin.príspevku
309070BLG2
69 205,33 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Malé Leváre
1. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecných bremien
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecných bremien
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Malé Leváre
20. Júl 2022
Kúpna zmluva
20/07/2022
1 500,00 € Bc. Jana Šomšáková Obec Malé Leváre
18. Júl 2022
Kúpna zmluva
18/07/2022
2 850,00 € Janka Kelemenová Obec Malé Leváre
12. Júl 2022
Kúpna zmluva
11/07/2022
Doplnená
149 079,70 € Ing. Dagmar Hollá Obec Malé Leváre
12. Júl 2022
Kúpna zmluva
01/07/2022
2 500,00 € Mgr. Ľubomír Drahovský, MUDr. Lucia Drahovská Obec Malé Leváre
12. Júl 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti parc.č. 11317
08/07/2022
1,00 € Spoločenstvo urbárnikov, pozemkové spoločenstvo Malé Leváre Obec Malé Leváre
12. Júl 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti parc.č. 5680/756
27/06/2022
227,20 € Janka Kelemenová Obec Malé Leváre
12. Júl 2022
Dodatok k NZ uzatvorenej dňa 11.6.2021
Dodatok č.1 k NZ z 11.6.2021
381,40 € Mgr. Ľubomír Drahovský, MUDr. Lucia Drahovská Obec Malé Leváre
29. Jún 2022
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.Z23-013-0004
Z23-013-0004
250 000,24 € Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o. Obec Malé Leváre
29. Jún 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti parc.č. 5680/341
1/6/2022
1 000,00 € STAVKO J§J, s.r.o. Obec Malé Leváre
16. Jún 2022
Zmluva o inzercii
10 122 0154
0,00 € REGIONPRESS, s.r.o. Obec Malé Leváre
16. Jún 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti parc.č. 5680/692
17052022-1
80,50 € Ivan Holeš Obec Malé Leváre
16. Jún 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti parc.č. 5680/768, 5680/769
25/05/2022
365,80 € Peter Lužný, Dana Lužná Obec Malé Leváre
16. Jún 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti parc.č. 5680/771
25/05/2022-1
353,40 € Imrich Vyžinkár, Anna Vyžinkárová Obec Malé Leváre
16. Jún 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti parc.č. 5680/765
15/06/2022
275,40 € Ľubica Kozárková Obec Malé Leváre
16. Jún 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti parc.č. 600
01/06/2022
1 000,00 € Halkjin Sejfulai - VOKLE Obec Malé Leváre