Centrálny register zmlúv

Mesto Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2024
Dohoda o použití vlastného cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
335/2024
0,00 € Mesto Senica Marek Došek
28. Máj 2024
Dohoda o použití vlastného cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
336/2024
0,00 € Mesto Senica Mgr. Tomáš Makas
28. Máj 2024
Zmluva č.11/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
340/2024
500,00 € Mesto Senica Výchova umením
28. Máj 2024
Zmluva č.7/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
339/2024
400,00 € Mesto Senica FK Čáčov 1933
28. Máj 2024
Zmluva č.5/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
338/2024
1 700,00 € Mesto Senica Telovýchovná jednota Družstevník Kunov
28. Máj 2024
Kúna zmluva
337/2024
4 000,00 € Milan Flajžík Mesto Senica
28. Máj 2024
Zmluva č.12/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
341/2024
300,00 € Mesto Senica Výchova umením
28. Máj 2024
Zmluva č.15/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
342/2024
1 300,00 € Mesto Senica Záhorácky aeroklub Senica
27. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu
331/2024
0,00 € Mesto Senica Darina Chomutárová
23. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov (Notársky dom Čáčov)
283/2024
25,00 € Mesto Senica OZ Šľak
24. Máj 2024
Aktualizovaná príloha k zmluve o zabezpečení prevádzky detských ihrísk (Senica)
309/2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Mesto Senica
24. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/SE/0048 o poskytnutí účelovej dotácie (35. Záhorácky maratón a 20. polmaratón)
312/2024
2 350,00 € Trnavský samosprávny kraj Mesto Senica
24. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP číslo OPKZP-PO2-SC211-2020-62/30 (prvé zverejnenie 17.5.2024)
313/2024
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Mesto Senica
24. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (RVO13)
314/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Senica
24. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (RVO12)
315/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Senica
24. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (RVO41)
316/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Senica
24. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (RVO37)
317/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Senica
24. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (RVO20)
319/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Senica
24. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (RVO35)
318/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Senica
23. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
295/2024
0,00 € Mesto Senica VAILLANT GROUP Heat Pump Production s.r.o.