Centrálny register zmlúv

Obec Červeník

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Január 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
53/2023
55 000,00 € Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava Obec Červeník, Kalinčiakova 26
3. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/144/2024
33,00 € Obec Červeník Jozefína Kondelová
3. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/339/2024
17,00 € Obec Červeník Dušan Mokrý
27. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku súkromnej základnej umeleckej školy na rok 2024
52/2023
0,00 € Art Bin, OZ, Štúrova 4, Červeník Obec Červeník, Kalinčiakova 26
27. December 2023
Zmluva o poskytovaní právnej služby
51/2023
0,00 € Michal Mrva-advokátska kancelácia s.r.o., Trenčianska 38, Bratislava Obec Červeník, Kalinčiakova 26
27. December 2023
Kúpna zmluva
50/2023
60,00 € Západoslovenská distribučná, a.s.,Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava Obec Červeník, Kalinčiakova 26
21. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/231/2023
33,00 € Obec Červeník Dušan Kucharik
20. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/107/2023
33,00 € Obec Červeník Mária Karabová
15. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/200/2023
33,00 € Obec Červeník Emil Hromada
15. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/212/2023
33,00 € Obec Červeník Jarmila Polačiková
11. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/179/2023
33,00 € Obec Červeník Anna Vavrincová
11. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/122/2023
33,00 € Obec Červeník Peter Vachan
1. December 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
49/2023
0,00 € Eva Palcútová, Červeník Obec Červeník, Kalinčiakova 26
1. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/375/2023
17,00 € Obec Červeník Mária Magulová
29. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/170/2023
33,00 € Obec Červeník Ľubica Vančová
28. November 2023
Zmluva o bezplatnom mobilnom zbere odpadov
47/2023
0,00 € Meroco, a.s., Trnavská cesta, Leopoldov Obec Červeník, Kalinčiakova 26
28. November 2023
Zmluva o dodávke elektriny
48/2023
0,00 € Magna Energia a.s., Nitrianska 18, Piešťany Obec Červeník, Kalinčiakova 26
27. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/256/2023
17,00 € Obec Červeník Mária Gubalová
27. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/263/2023
33,00 € Obec Červeník Janka Hromadová
27. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/223/2023
33,00 € Obec Červeník Štefan Srdoš