Centrálny register zmlúv

Obec Červeník

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Apríl 2023
Zmluva na prenájom nebytových priestorov
9/2023
300,00 € Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava Obec Červeník, Kalinčiakova 26
12. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Červeník v roku 2023
8/2023
8 520,00 € Telovýchovná jednota - Slovan Červeník Obec Červeník, Kalinčiakova 26
27. Marec 2023
Dodatok k dohode o integračnom zámere Konzumenta o využívaní služieb ÚPVS Koncovým konzumentom prostredníctvom certifikovaného integračného riešenia
6/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Červeník, Kalinčiakova 26
27. Marec 2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe
7/2023
1,00 € TC Invest s.r.o., Orešianska 2, Trnava Obec Červeník, Kalinčiakova 26
20. Marec 2023
Dodatok č. 2 ku zmluve
5/2023
0,00 € Regionálne centrum Sloboda zvierat Piešťany Obec Červeník, Kalinčiakova 26
30. Január 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
4/2023
0,00 € Daniela Hanuliaková, Červeník Obec Červeník
30. Január 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
3/2023
0,00 € Štefan Škubla, Červeník Obec Červeník
26. Január 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien
2/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava Obec Červeník
13. Január 2023
Kúpna Zmluva
1/2023
1 650,00 € Štefan Kobolka, Nora Kobolková, Červeník Obec Červeník
5. Január 2023
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu
65/2023
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10, Piešťany Obec Červeník
2. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku súkromnej základnej umeleckej školy
62/2022
0,00 € Art Bin, OZ, Štúrova 4, Červeník Obec Červeník
2. Január 2023
Dodatok k licenčnej zmluve
61/2022
0,00 € 3W Slovakia, Na Vinohrady 59, Trenčín Obec Červeník
2. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku súkromnej základnej umeleckej školy
63/2022
0,00 € Art Bin, OZ, Štúrova 4, Červeník Obec Červeník
19. December 2022
Zmluva o poskytovaní audítoských služieb
60/2022
0,00 € Jura audit, s.r.o., Kolmá 4, Bratislava Obec Červeník
12. December 2022
Zmluva o dielo č. 238-2022
59/2022
0,00 € Trimel, s.r.o., J.Smreka 22, Bratislava Obec Červeník
6. December 2022
dodatok č. 11
58/2022
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., č.390, 91613 Kostolné Obec Červeník
30. November 2022
Cenník Marius Pedersen od 01.01.2023
57/2022
0,00 € Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčím Obec Červeník
15. November 2022
Zmluva
56/2022
3 000,00 € Bela Balogh, Maďarsko Obec Červeník
9. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku súkromnej základnej umeleckej školy zo dňa 31.01.2022
55/2022
0,00 € Art Bin, OZ, Štúrova 4, Červeník Obec Červeník
4. November 2022
Zmluva o poskytnutí
54/2022
0,00 € Základná škola s materskou školou, Červeník Obec Červeník