Centrálny register zmlúv

Obec Červeník

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. August 2022
Dodatok ku zmluve č. 2
45/2022
0,00 € Magna Energia a.s., Nitrianska 18, Piešťany Obec Červeník
19. August 2022
Kúpna zmluva
42/2022
3 140,00 € Jaroslav Vančo, Hollého 10, Leopoldov Obec Červeník
11. August 2022
Dodatok č. 1
41/2022
0,00 € FidelityTrade, s.r.o., K.Mahra 3, Trnava Obec Červeník
8. August 2022
Zmluva o spolupráci
40/2022
750,00 € Furmani, ľudová muzika, Nitra Obec Červeník
8. August 2022
Zmluva o spolupráci
39/2022
400,00 € Karpatská muzika, ľudová hudba Obec Červeník
7. August 2022
Zmluva o spolupráci
38/2022
0,00 € Človečina, občianske združenie, Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava Obec Červeník
5. August 2022
Zmluva o dočasnom pripojení do distribučnej sústavy
37/2002
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava Obec Červeník
5. August 2022
Zmluva o dočasnom pripojení do distribučnej sústavy
36/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava Obec Červeník
5. August 2022
Zmluva o dočasnom pripojení do distribučnej sústavy
35/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava Obec Červeník
5. August 2022
Darovacia zmluva
34/2022
500,00 € ROEZ, s.r.o., Tyršová 2, Levice Obec Červeník
5. August 2022
Darovacia zmluva
33/2022
200,00 € Rupet International s.r.o., Mlynská 40, Červeník Obec Červeník
5. August 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov "mOBEC"
32/2022
0,00 € T-mapy, s.r.o., Dvojkrížna 49, Bratislava Obec Červeník
15. Júl 2022
Kúpna zmluva
31/2022
3 100,00 € ENERGOVÝSKUM SLOVAKIA, a.s. , areál atómových elektrární, 919 31 Jaslovské Bohunice Obec Červeník
12. Júl 2022
Zmluva o dielo
30/2022
15 800,00 € PSB, s.r.o., Orešianska 2, Trnava Obec Červeník
8. Júl 2022
Kúpna zmluva
29/2022
100,00 € Západoslovenská distribučná, a.s.,Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava Obec Červeník
20. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí reklamy
27/2022
300,00 € Alas Slovakia s.r.o., Bratislava Obec Červeník
20. Jún 2022
Darovacia zmluva
28/2022
1 500,00 € 3EC International a.s., Bratislava Obec Červeník
16. Jún 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
26/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava Obec Červeník
8. Jún 2022
Dohoda a protokol č. 19/2022
24/2022
0,00 € Slovenská republika - OÚ Trnava, Kollárova 8, Trnava Obec Červeník
8. Jún 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov
23/2022
0,00 € FidelityTrade, s.r.o., K.Mahra 3, Trnava Obec Červeník