Centrálny register zmlúv

Obec Červeník

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2022
Kúpna zmluva
53/2022
23 540,00 € Ing. Peter Droščín, Saratovská 6D, Bratislava Obec Červeník
14. Október 2022
Zmluva pre umiestnenie Z-boxu
52/2022
22,00 € Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 82A, Bratislava Obec Červeník
10. Október 2022
Kúpna zmluva
50/2022
490,00 € Kamil Šicko, Dana Šicková, Vajanského 7, Červeník Obec Červeník
10. Október 2022
Kúpna zmluva
51/2022
610,00 € Zuzana Juríková, Sereďská 140, Šulekovo Obec Červeník
30. August 2022
Zmluva o poštových službách
48/2022
0,00 € Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica Obec Červeník
27. August 2022
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, uzatvorené v zmys
47/2022
0,00 € Javorry n.o., ulica Veterná 6490/13, 917 01 Trnava Obec Červeník
27. August 2022
Nájomná zmluva
46/2022
3 000,00 € Eratos s.r.o., Záhradná 2B, Piešťany Obec Červeník
24. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb IT
43/2022
0,00 € Presmont - CSS, s.r.o., Lieksovská cesta 13, Dubnica nad Váhom Obec Červeník
24. August 2022
Dodatok ku zmluve č. 1
44/2022
0,00 € Magna Energia a.s., Nitrianska 18, Piešťany Obec Červeník
24. August 2022
Dodatok ku zmluve č. 2
45/2022
0,00 € Magna Energia a.s., Nitrianska 18, Piešťany Obec Červeník
19. August 2022
Kúpna zmluva
42/2022
3 140,00 € Jaroslav Vančo, Hollého 10, Leopoldov Obec Červeník
11. August 2022
Dodatok č. 1
41/2022
0,00 € FidelityTrade, s.r.o., K.Mahra 3, Trnava Obec Červeník
8. August 2022
Zmluva o spolupráci
40/2022
750,00 € Furmani, ľudová muzika, Nitra Obec Červeník
8. August 2022
Zmluva o spolupráci
39/2022
400,00 € Karpatská muzika, ľudová hudba Obec Červeník
7. August 2022
Zmluva o spolupráci
38/2022
0,00 € Človečina, občianske združenie, Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava Obec Červeník
5. August 2022
Zmluva o dočasnom pripojení do distribučnej sústavy
37/2002
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava Obec Červeník
5. August 2022
Zmluva o dočasnom pripojení do distribučnej sústavy
36/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava Obec Červeník
5. August 2022
Zmluva o dočasnom pripojení do distribučnej sústavy
35/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava Obec Červeník
5. August 2022
Darovacia zmluva
34/2022
500,00 € ROEZ, s.r.o., Tyršová 2, Levice Obec Červeník
5. August 2022
Darovacia zmluva
33/2022
200,00 € Rupet International s.r.o., Mlynská 40, Červeník Obec Červeník