Centrálny register zmlúv

Obec Červeník

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce Červeník
28/2023
1 000,00 € Slovenský zväz telesne postihnutých KAROTKA Červeník Obec Červeník, Kalinčiakova 26
24. Júl 2023
Kúpna zmluva
27/2023
125 000,00 € Martin Podkovčík, Jilemnického 38, Červeník Obec Červeník, Kalinčiakova 26
24. Júl 2023
Darovacia zmluva
26/2023
500,00 € ROEZ, s.r.o., Tyršová 2, Levice Obec Červeník, Kalinčiakova 26
24. Júl 2023
Zmluva o pripojení
25/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s.,Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava Obec Červeník, Kalinčiakova 26
20. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného daru
24/2023
3 000,00 € VUJE, a.s., Okružná 5, Trnava Obec Červeník, Kalinčiakova 26
18. Júl 2023
Zmluva o pripojení
23/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s.,Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava Obec Červeník, Kalinčiakova 26
13. Júl 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
22/2023
0,00 € Monika Zušková, Červeník Obec Červeník, Kalinčiakova 26
10. Júl 2023
Príkazná zmluva
21/2023
0,00 € ZMO, región Jasl. Bohunice, Trhová 2, Trnava Obec Červeník, Kalinčiakova 26
28. Jún 2023
Darovacia zmluva
20/2023
200,00 € Prima-rent, s.r.o., Podzámska 15, Hlohovec Obec Červeník, Kalinčiakova 26
28. Jún 2023
Kúpna zmluva
18/2023
360,00 € Ing. Stanislav Šimon, Simona Šimon, Michalovce Obec Červeník, Kalinčiakova 26
16. Jún 2023
Darovacia zmluva
19/2023
1 500,00 € 3EC International a.s. Obec Červeník, Kalinčiakova 26
2. Jún 2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe
16/2023
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany Obec Červeník, Kalinčiakova 26
30. Máj 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
17/2023
0,00 € Marek Štefanka, Osloboditeľov 35, Červeník Obec Červeník, Kalinčiakova 26
22. Máj 2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe
7/2023/7/
1,00 € TC Invest s.r.o., Orešianska 2, Trnava Obec Červeník, Kalinčiakova 26
19. Máj 2023
Zmluva o sponzorkosm dare
15/2023
500,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany Obec Červeník, Kalinčiakova 26
17. Máj 2023
dodatok č. 6
14/2023
0,00 € Natur-pack, a.s., Bajkalská 25, Bratislava Obec Červeník, Kalinčiakova 26
17. Máj 2023
Cenník od 01.04.2023
13/2023
0,00 € Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčím Obec Červeník, Kalinčiakova 26
26. Apríl 2023
ZMLUVA o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Červeník v roku 2023
12/2023
3 300,00 € Tradície minulosti-mosty k budúcnosti, občianske združenie Obec Červeník, Kalinčiakova 26
24. Apríl 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
11/2023
300,00 € Trnavské osvetové stredisko, M. Schneidera 5, Trnava Obec Červeník, Kalinčiakova 26
14. Apríl 2023
Dodatok zmluvy č. 2
10/2023
0,00 € Sedox, s.r.o., Hospodárska 28, Špačince Obec Červeník, Kalinčiakova 26