Centrálny register zmlúv

Obec Dolný Lopašov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2024
Poverenie k poskytovaniu služieb všeobecného hospodárskeho záujmi č.1_2023_288
18/2024
0,00 € Ministerstvo práce sociálnych veci a rodiny SR Obec Dolný Lopašov
31. Október 2023
zmluva o dodávke plynu č. 6303035205
87/2023
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Obec Dolný Lopašov
23. December 2023
zmluva o nájme hrobového miesta - Vladimír Smutný
122/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Vladimír Smutný
23. December 2023
zmluva o prenájme KD - Vladimír Smutný
123/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Vladimír Smutný
23. December 2023
zmluva o prenájme KD - Peter Košinár
124/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Peter Košinár
16. December 2023
darovacia zmluva č.p. KRHZ-TT-VO-2023_32-059
119/2013
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Dolný Lopašov
16. December 2023
zmluva o prenájme KD Gabriela Kellerová
120/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Gabriela Kellerová
16. December 2023
zmluva o prenájme bytových priestorov
121/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov OZ Jelenček Dolný Lopašov
14. December 2023
Zmluva o bežnom účte
111/2023
5,90 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Dolný Lopašov
14. December 2023
Zmluva o bežnom účte
112/2023
5,90 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Dolný Lopašov
14. December 2023
Zmluva o bežnom účte
107/2023
5,90 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Dolný Lopašov
14. December 2023
Zmluva o bežnom účte
108/2023
5,90 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Dolný Lopašov
14. December 2023
Zmluva o grantovom účte
113/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Dolný Lopašov
14. December 2023
Zmluva o bežnom účte
110/2023
5,90 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Dolný Lopašov
14. December 2023
Zmluva o bežnom účte
109/2023
5,90 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Dolný Lopašov
14. December 2023
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
114/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Dolný Lopašov
14. December 2023
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
115/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Dolný Lopašov
14. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb elektronického bankovníctva
116/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Dolný Lopašov
14. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb elektronického bankovníctva
117/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Dolný Lopašov
14. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb elektronického bankovníctva
118/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Dolný Lopašov