Centrálny register zmlúv

Obec Dolný Lopašov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve č. 51/2023
106/2023
0,00 € Ing. Pavol Gula Stavebno-obchodná firma Obec Dolný Lopašov
6. December 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
92/2023
386 384,49 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Dolný Lopašov
6. December 2023
Dodatok č.1 TORVEL s.r.o.
96/2023
1 200,00 € TORVEL s.r.o. Obec Dolný Lopašov
6. December 2023
zmluva o dodávke elektriny MAGNA ENERGIA a.s.
97/2023
0,00 € Magna energia a.s. Obec Dolný Lopašov
6. December 2023
dodatok č. 14 k zmluve 1020132006 KOPANIČIARSKA ODPADOVÁ SPOLOČNOSŤ
98/2023
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Obec Dolný Lopašov
6. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta Mgr. Horská Svätoslava
99/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Mgr. Svätoslava Horská
6. December 2023
Zmluva o prenájme KD Mgr. Anna Nestešová
103/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Mgr. Anna Nestešová
6. December 2023
Zmluva o prenájme KD Dušan Cibula
102/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Dušan Cibula
6. December 2023
zmluva o nájme bytu Darina Kvetánová
101/2023
38,20 € Obec Dolný Lopašov Kvetánová Darina
6. December 2023
príloha č.2 zmluvy č. 11010112 MARIUS PEDERSEN
100/2023
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Obec Dolný Lopašov
6. December 2023
Zmluva o prenájme KD Erik Machovič
104/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Erik Machovič
6. December 2023
Zmluva o prenájme KD Daniela Zemková
105/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Zemková Daniela
1. December 2023
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve zo dňa 29.5.2023
95/2023
0,00 € ESEZA s.r.o. Obec Dolný Lopašov
28. November 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku
94/2023
10,00 € Anton Švábik Obec Dolný Lopašov
22. November 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 209/2023
93/2023
0,00 € Marián Šupa Obec Dolný Lopašov
2. November 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku
90/2023
635,00 € Mgr. Marián Šmacho Obec Dolný Lopašov
2. November 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku
91/2023
895,00 € Ján Zemko Obec Dolný Lopašov
31. Október 2023
zmlva o nájme hrobového miesta - Kvetolslava Slámková
86/2023
0,00 € Kvetoslava Slámková Obec Dolný Lopašov
31. Október 2023
rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program č. 53758_2023
88/2023
0,00 € Tatranská mliekareň a.s. Obec Dolný Lopašov
31. Október 2023
zmluva o prenájme kultúrneho domu - Ivan Vlkovič
89/2023
0,00 € Ivan Vlkovič Obec Dolný Lopašov