Centrálny register zmlúv

Mesto Hlohovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6894
664/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Miroslav Náhlik
19. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6895
665/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Viliam Kubinec
19. Október 2023
Zmluva o podnájme hrobového miesta ZML.2023/02/6896
667/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Helena Kováčová
19. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6897
668/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Peter Moravanský
19. Október 2023
Dohoda o ukonční zmluvy o zabezpečení a organizovaní Vianočných trhov v meste Hlohovec
666/2023
0,00 € All Marketing s.r.o. Mesto Hlohovec
18. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o posyktnutí dotácie na zabezpečenie chodu Umelej ľadovej plochy
593/2023
55 000,00 € Mesto Hlohovec Bytové hospodárstvo Hlohovec,s.r.o.
18. Október 2023
Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu mesta 2023 v kompetencii primátora - šport - Organizácia pre voľný čas obyvateľov Hlohovca - Dúha
632/2023
300,00 € Mesto Hlohovec Organizácia pre voľný čas obyvateľov Hlohovca - Dúha
18. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6884
649/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Jaroslava Števíková
18. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6885
650/2023
0,00 € Mesto Hlohovec EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC
18. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6886
651/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Ľubomíra Kolenová
18. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML. 2023/01/6887
652/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Jaroslava Bučková
18. Október 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ISS: 427/2020
619/2023
61 112,58 € landart s.r.o. Mesto Hlohovec
18. Október 2023
EKS - Tablet APPLE iPad Air 10.9" Wi-Fi 64GB Kozmický sivý (2022) alebo ekvivalent
653/2023
1 755,00 € TRACO Computers s.r.o. Mesto Hlohovec
18. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6888
654/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Magdaléna Kováčová
18. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6889
658/2023
0,00 € Mesto Hlohovec MUDr. Ivan Kukla
18. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6890
660/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Emília Lederleitnerová
18. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6891
661/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Eva Drábeková
17. Október 2023
Dodatok č. 1 k Nájjomnej zmluve č. 918/2017 - zmena výšky nájmu
280/2023
30,00 € Mesto Hlohovec Róbert Danek
17. Október 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č. 27/GAR/2005/VS - zmena výšky nájmu
299/2023
30,00 € Mesto Hlohovec Mgr. Dušan Kováč
16. Október 2023
Zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecné bremena v prospech tretej osoby na stavbu - Predĺženie verejného vodovodu a rekonštrukcia verejného vodovodu
638/2023
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Mesto Hlohovec