Centrálny register zmlúv

Mesto Hlohovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - v zariadení pre seniorov
702/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Služby pre seniorov, n.o.
30. November 2023
Zmluva o dielo na zabezpečenie likvidácie registratúrnych zložiek po uložných lehotách a iných papierových nosičov s osobnými údajmi - skartácia dokumentov
694/2023
0,00 € Green Wave Recycling s.r.o. Mesto Hlohovec
30. November 2023
Dodatok č. 1 - zmena termínu
724/2023
0,00 € Mesto Hlohovec KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HLOHOVEC
30. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 415/2023 - uskutočnenie stavebných prác Realizácia nadstavby ZŠ V. Šuleka - Šulekovo
686/2023
614 683,35 € GIT, s.r.o. Mesto Hlohovec
29. November 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb - zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov č. 753/2015
617/2023
0,00 € FCC Hlohovec, s.r.o. Mesto Hlohovec
29. November 2023
Zmluva o spolupráci - poskytovanie opatrovateľskej služby
716/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času pre šk. rok 2023/2024
674/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Základná škola s materskou školou
28. November 2023
Kúpna zmluva - odpredaj pozemkov v kat. úz. Šulekovo
689/2023
5 838,32 € Mesto Hlohovec Jozef Šušuk
27. November 2023
EKS - Počítač DELL PowerEdge T40 (T40-824811-3PS) alebo ekvivalent, vrátane dopravy na miesto dodania
729/2023
1 887,00 € HENRYSO, s.r.o. Mesto Hlohovec
23. November 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné účely - Škoda OCTAVIA HC 231 CJ
707/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Veronika Danišová
23. November 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné účely - Škoda OCTAVIA HC 825 AY
708/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Veronika Danišová
22. November 2023
EKS - Tlačiareň BROTHER MFC-L5750DW alebo ekvivalent
717/2023
1 090,00 € LIsyst s.r.o. Mesto Hlohovec
22. November 2023
EKS - Počítač DELL OptiPlex 3000 MFF #RR3DJ alebo ekvivalent, vrátane dopravy na miesto dodani
718/2023
1 399,99 € ITSK, s.r.o. Mesto Hlohovec
21. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 458/2023 - zmena termínu
709/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Hlohovský žurnál
21. November 2023
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu mesta Hlohovec
676/2023
1 000,00 € Mesto Hlohovec Centrum včasnej intervencie Trnava, n.o.
20. November 2023
Kúpna zmluva - odpredaj pozemku v kat, úz Hlohovec
641/2023
904,02 € Mesto Hlohovec Ing. Pavol Madlenga
20. November 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
711/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Hlohovec
16. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ISS: 513/2023
682/2023
60 000,00 € ProPonti s.r.o. Mesto Hlohovec
16. November 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné účely - Škoda OCTAVIA HC 231 CJ
683/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Ing. Mária Budayová
16. November 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné účely - Škoda OCTAVIA HC 825 AY
684/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Ing. Mária Budayová