Centrálny register zmlúv

Mesto Hlohovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. November 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné účely - Škoda OCTAVIA HC 231 CJ
691/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Ing. Miriam Turská
15. November 2023
Dodatok č. 28 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 456/2015
690/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trnava
15. November 2023
Kúpna zmluva - odpredaj pozemku parc. reg. C č. 142/1 pod byt. domom súp. č. 111 v k.ú. Hlohovec
685/2023
1,90 € Mesto Hlohovec Jozef Štefanovič
15. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6907
703/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Ing. Jarmila Degmová PhD.
15. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6908
704/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Ing. Peter Kvašňák
15. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6909
705/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Peter Spál
15. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6910
706/2023
0,00 € Mesto Hlohovec PaedDr. Vladimír Jurista
14. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6898
693/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Ing. Jozef Vavro
14. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6899
695/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Ľubomír Žažo
14. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6901
696/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Ľubomír Vančo
14. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6902
697/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Magdaléna Lesayová
14. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6906
701/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Marta Kovačiková
14. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6905
700/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Peter Talapka
14. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6904
699/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Miroslava Černá
14. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6903
698/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Gabriela Knišková
10. November 2023
Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve č. 631/2023 - Poistenie majetku
677/2023
46 655,30 € Union poisťovňa, a. s. Mesto Hlohovec
9. November 2023
Zmluva o dielo na zákazku "Parkovisko pri MŠ Šulekovo"
628/2023
4 970,00 € MATIG s.r.o. Mesto Hlohovec
7. November 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023 č. 723/2022 pre Rímskokatolícku cirkev, Trnavská arcidiecéza
646/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
6. November 2023
Zmluva o dielo - vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v stupni pre realizáciu stavby: "Oprava miestnej cesty Závalie Hlohovec"
671/2023
8 880,00 € Ing. Stanislav Chmelo - SDI Mesto Hlohovec
6. November 2023
Zmluva o poskytnutí grantu - Projekt Mládežnícka "Klubovňa HC"
626/2023
4 000,00 € Pontis, n. o. Mesto Hlohovec