Centrálny register zmlúv

Mesto Hlohovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2023
Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu mesta 2023 v kompetencii primátora - šport - Willoli o.z.
670/2023
300,00 € Mesto Hlohovec Willoli o.z.
27. Október 2023
Dodatok c.1 k Zmluve o dielo č. ISS 104/2023 "Adaptácia priestorov pre potreby zriadenia verejnych toaliet"
635/2023
102 052,46 € STAVBY Trnka s.r.o. Mesto Hlohovec
27. Október 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb č. PPS22038
659/2023
0,00 € SOMI Systems a.s. Mesto Hlohovec
25. Október 2023
Kúpna zmluva - odpredaj pozemkov v kat. úz. Hlohovec
639/2023
8 198,79 € Mesto Hlohovec Stanislav Kukla
25. Október 2023
Nájomná zmluva na prenájom pozemku parc. reg. "C" č. 2156 na ul. Tehelnej
634/2023
1,00 € Mesto Hlohovec Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
25. Október 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 54/GAR/2005/VS
327/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Gabriela Samohýlová
25. Október 2023
Nájomná zmluva - prenájom pozemku parc. reg. "C" č. 4494 pod stavbou garáže
603/2023
30,00 € Mesto Hlohovec Ing. Jozef Samohýl
25. Október 2023
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 27/GAR/2006/VS-128 v znení dodatku č. 1
287/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Oľga Goldová
25. Október 2023
Nájomná zmluva - prenájjom pozemku parc. reg. "C" č. 4499 pod stavbou garáže súp.č. 2887
618/2023
30,00 € Mesto Hlohovec Marta Goldová
25. Október 2023
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 28/GAR/2005/VS
343/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Ondrej Varga
25. Október 2023
Nájomná zmluva - prenájom pozemku parc. reg. "C" č. 4458 pod stavbou garáže
604/2023
30,00 € Mesto Hlohovec Dušan Varga
24. Október 2023
Kúpna zmluva - odpredaj pozemku v kat, úz Šulekovo
640/2023
7 086,24 € Mesto Hlohovec Jozef Zelinka
23. Október 2023
Zmluva o poskytnutí grantu - Podpora vzniku Mestských jaslí v Hlohovci - interiérové vybavenie Hlohovci - interiérové dovybavenie
614/2023
20 697,25 € Pontis n.o. Mesto Hlohovec
23. Október 2023
Mandátna zmluva
629/2023
0,00 € Lukáš Šiška Mesto Hlohovec
23. Október 2023
Kúpna zmluva s vecným bremenom -odpredaj pozemku v k.ú. Hlohovec
657/2023
5 603,33 € Mesto Hlohovec Mgr. Ján Matula
23. Október 2023
Zmluva o zabezpečení odstraňovania a umiestňovania vozidiel na určené parkovisko
669/2023
0,00 € AUTOVRAKOVISKO s.r.o. Mesto Hlohovec
21. Október 2023
Nájomná zmluva prenájjom pozemku parc. reg. "C" č. 4539 pod stavbou garáže
599/2023
30,00 € Mesto Hlohovec Jozef Bučko
20. Október 2023
Kúpna zmluva - odpredaj pozemku parc. reg. C č. 2943/2 v kat.úz. Hlohovec
579/2023
5 928,75 € Mesto Hlohovec Michal Ajpek
20. Október 2023
Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu mesta 2023 v kompetencii primátora - kultúra - Folklórny súbor Inovec
637/2023
300,00 € Mesto Hlohovec Folklórny súbor INOVEC
19. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6892
662/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Renáta Kubatková