Centrálny register zmlúv

Mesto Hlohovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2023
Dodatok č. 1 - dofinancovanie energií pre Futbalový Club SLOVAN HLOHOVEC
753/2023
10 000,00 € Mesto Hlohovec Futbalový Club Slovan Hlohovec
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času Piešťany pre školský rok 2023/2024 v centre voľného času pre školský rok 2023/2024
675/2023
0,00 € Mesto Piešťany Mesto Hlohovec
19. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve ZM - 27514-2022
741/2023
0,00 € Wolters Kluwer SR s. r. o. Mesto Hlohovec
19. December 2023
Dodatok č. 26 NZ č. 52/2012 - doplnenie ustanovení
748/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Bytové hospodárstvo Hlohovec,s.r.o.
19. December 2023
Dodatok k flotilovej poistnej zmluve - prívesný vozík AGADOS
757/2023
11,10 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Mesto Hlohovec
18. December 2023
Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy EKS - Tlačiareň Brother MCF - L5750DW alebo ekvivalent
730/2023
Zrušená
0,00 € LIsyst s.r.o. Mesto Hlohovec
18. December 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci pri vytvorení efektívneho a trvalo udržateľného systému zberu odpadu z tabakových výrobkov s filtrami obsahujúcimi plasty a odpadu z filtrov obsahujúcich plasty uvádzaných na trh na použitie v kombinácii s tabakovými výrob...
731/2023
0,00 € Mesto Hlohovec SPAK-EKO a. s.
15. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Oprava a údržba miestnych ciest, chodníkov, spevnených plôch, obnova a zriadenie vodorovného, zvislého, prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení na území mesta Hlohovec do 30.04.2024
749/2023
400 438,37 € Ľubomír Kutan - TKO EKOPRES II. Mesto Hlohovec
15. December 2023
Dodatok č. 1 - dofinancovanie energií Futbalový klub Šulekovo
750/2023
2 892,00 € Mesto Hlohovec Futbalový klub Šulekovo
15. December 2023
Dodatok č. 1 - zmena termínu použitia a vyúčtovania dotácie
752/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Futbalový Club Slovan Hlohovec
15. December 2023
EKS - Tlačiareň BROTHER MFC-L5750DW alebo ekvivalent
758/2023
1 797,60 € MCN PLUS s. r. o. Mesto Hlohovec
15. December 2023
EKS - Notebook s možnosťou dokovania HP ProBook 455 G10
759/2023
9 600,00 € AUTOCONT s.r.o. Mesto Hlohovec
15. December 2023
Zmluva o reklamnej spolupráci uzatvorená podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
762/2023
1 200,00 € Mesto Hlohovec CORA GEO, s.r.o.
15. December 2023
Zmluva o dielo č. ISS: 721/2023 na zákazku „Zvýšenie kapacity Základnej školy s materskou školou A. Felcána 4 – ul. M. Benku v Hlohovci – detské ihrisko“
720/2023
105 310,00 € CS, s.r.o. Mesto Hlohovec
14. December 2023
Zmluva o dielo č. ISS: 721/2023 na zákazku „Zvýšenie kapacity Základnej školy s materskou školou A. Felcána 4 – ul. M. Benku v Hlohovci – stavebné práce"
721/2023
1 448 900,00 € MVK mont, s. r. o. Mesto Hlohovec
12. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o užívaní webového portálu Odkazprestarostu
710/2023
1 800,00 € Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť Mesto Hlohovec
12. December 2023
Zmluva o poskytnutí služby - Zvýšenie kapacity Základnej školy s materskou školou A. Felcána 4 - ul. M. Benku v Hlohovci - sadové úpravy
719/2023
51 799,00 € Ľubomír Kutan – TKO EKOPRES II. Mesto Hlohovec
12. December 2023
Zmluva na dodanie tovaru a zhotovenie diela - Fotovoltické zariadenie pre Základnú školu Vilka Šuleka, Hlohovec
735/2023
52 986,20 € TECHNIK Security spol. s r.o. Mesto Hlohovec
6. December 2023
Zmluva o dielo - Rozšírenie kamerového monitorovacieho systému Mesta Hlohovec - Kamera Knižnica - verejné toalety
740/2023
1 486,80 € DATAGRAM, s.r.o. Mesto Hlohovec
5. December 2023
Zmluva o dielo - Realizácia nadstavby ZŠ V. Šuleka - Šulekovo - hlasová signalizácia požiaru
673/2023
51 708,01 € DIMOND, s.r.o. Mesto Hlohovec