Centrálny register zmlúv

Obec Jalšové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2024
Zmluva č. 05/2024
05/2024
339,70 € Domov dôchodcov a DSS pre dospelých Obec Jalšové
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená v zmysle § 269 ods.2) a nasl. Obchodného zákonníka
1/2024
1 080,00 € AMD AudiTax, s.r.o. Obec Jalšové
18. Január 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
72,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Jalšové
4. Január 2024
Zmluva č. 23057108U02 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie
Zmluva 230571 08U02
190 323,00 € Enviromentálny fond Obec Jalšové
20. December 2023
Nájomná zmluva byt dom 211
Nájomná zmluva byt dom 211
199,20 € Obec Jalšové Viktor Pikus
20. December 2023
Nájomná zmluva bytový dom 216
Nájomná zmluva bytový dom 216
134,14 € Obec Jalšové Erik Gažovič
27. November 2023
Nájomná zmluva 2023
Nájomná zmluva 2023
154,75 € Obec Jalšové Ľubomír Paulík
15. November 2023
Zmluva o dodávke elektriny
2502/ 2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Jalšové
10. Október 2023
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 588 a nasl.Obč.zákonníka č.40/1964 Zb. v znp
Kúpna zmluva 2/2023
1,00 € Bohumil Štetka Obec Jalšové
4. Október 2023
Nájomná zmluva uzatvorená v súlade s ustanovením § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
Nájomná zmluva byt č.5 dom 211211
199,20 € Obec Jalšové Martin Pavlák
21. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluvám 5004592
Dotatok č. 1 k zmluvám 5004592
53,00 € Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Obec Jalšové
12. Júl 2023
Príkazná zmluva č. 121 VO/03/2023/EL-KSVO
121 VO/03/2023/EL-KSVO
300,00 € KOMUNAL SERVIS-Verejné obstrávanie, s.r.o. Obec Jalšové
27. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí služby
Zmluva o poskytnutí služby
2 080,00 € Houston s.r.o. Obec Jalšové
19. Jún 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Dodatok k zmluve č. S22H100065
13,77 € FCC Hlohovec s.r.o. Obec Jalšové
13. Jún 2023
Dodatok k dohode o integračnom zámere Konzumenta o využívaní služieb ÚPVS s Koncovým konzumentom prostredníctvom certifikovaného integračného riešenia
Dodatok k dohode o integračnom zámere Konzumenta o využívaní služieb ÚPVS s Koncovým konzumentom prostredníctvom certifikovaného integračného riešenia
400,00 € Webex.digital, s.r.o. Obec Jalšové
5. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve o zbere,preprave a zneškodnení vybraných zložiek KO č. 22120801
2212081
126,00 € Fidelity trade s.r.o. Obec Jalšové
17. Máj 2023
Zmluva o dielo - KD- zníženie energetickej náročnosti objektu
Zmluva o dielo
201 136,63 € VM mont s.r.o. Obec Jalšové
17. Máj 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
230374-L13.0319.19.0003-ZBZ_VB
5,40 € Západoslovenská distribučná a.s Obec Jalšové
17. Máj 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s Obec Jalšové
3. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
1423 029
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Jalšové