Centrálny register zmlúv

Obec Jalšové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2024
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Harmonia - Zariadenie pre seniorov, Hlohovec Obec Jalšové
10. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 3
Kúpna zmluva č. 3
1,00 € Jozef Kopáčik Obec Jalšové
9. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 2
Kúpna zmluva č. 3
1,00 € Jozef Kopáčik Obec Jalšové
6. Máj 2024
Zmluva o dodávke vody do domácnosti z verejného vodovodu
Zmluva o dodávke vody do domácnosti z verejného vodovodu
0,00 € Obec Jalšové Tomáš Pavlovič
19. Apríl 2024
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Jalšové
19. Apríl 2024
Zmluva o bežnom účte
Zmluva o bežnom účte
0,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Jalšové
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluvy
1,00 € Bohumil Štetka Obec Jalšové
27. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov ....
2/2024
0,00 € NATUR-PACK Obec Jalšové
21. Marec 2024
Zmluva č. 1424 027
1424 027
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Jalšové
18. Marec 2024
Dodatok č. 1 K ZOD č.17/2022 - Technologický servis pre ČOV Bioclar B60
Difatok č. 1 K ZOD č. 17/2022
1 680,00 € SERVIS ČOV SK s.r.o. Obec Jalšové
28. Február 2024
Kúpna zmluva autzatvorená v zmysle par. 588
Kúpna zmluva 1 2024
1,00 € Bohumil Štetka Obec Jalšové
27. Február 2024
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2024 na záujmové vzdelávanie detí
1/2024 D
240,00 € Centrum voľného času Dúha Obec Jalšové
27. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019/ES
1/2019/ES
160,00 € Ing. Andrej Žibek EKO - SPIRIT Obec Jalšové
26. Február 2024
Zmluva o dodávke elektriny
4259/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Jalšové
9. Február 2024
Zmluva č. 05/2024
05/2024
339,70 € Domov dôchodcov a DSS pre dospelých Obec Jalšové
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená v zmysle § 269 ods.2) a nasl. Obchodného zákonníka
1/2024
1 080,00 € AMD AudiTax, s.r.o. Obec Jalšové
18. Január 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
72,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Jalšové
4. Január 2024
Zmluva č. 23057108U02 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie
Zmluva 230571 08U02
190 323,00 € Enviromentálny fond Obec Jalšové
20. December 2023
Nájomná zmluva byt dom 211
Nájomná zmluva byt dom 211
199,20 € Obec Jalšové Viktor Pikus
20. December 2023
Nájomná zmluva bytový dom 216
Nájomná zmluva bytový dom 216
134,14 € Obec Jalšové Erik Gažovič