Centrálny register zmlúv

Obec Smolenice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2022
Zmluva nájme hrobového miesta
20210101210
13,28 € Obec Smolenice Mária Adamcová
3. November 2022
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva 6/2
0,00 € Obec Smolenice Lívia Belková
2. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
20220101208
19,92 € Obec Smolenice Emília Fornerrová
4. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
20220101203
39,84 € Obec Smolenice Roman Zuzčák
29. September 2022
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
3 000,00 € Divadlo KOMÉDIE Obec Smolenice
28. September 2022
Zmluva o odbere použitého jedlého oleja
Zmluva o odbere použitého jedlého oleja
0,50 € biobio s.r.o. Obec Smolenice
28. September 2022
Zmluva o odbere použitých jedlých olejov a tukov
Zmluva o odbere použitých jedlých olejov a tukov
Doplnená
0,60 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Smolenice
28. September 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 22061506
Doplnená
576,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Smolenice
23. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
20220101198
19,92 € Obec Smolenice Renáta Kovačičová
19. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku podľa §75, ods 1-5 a 11 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnach službách
11/2022
0,00 € Senior dom Terézia, n.o. Obec Smolenice
13. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
20220101202
19,92 € Obec Smolenice Martin Brázdovič
6. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
20220101201
19,92 € Obec Smolenice Tatiana Bujačková
2. September 2022
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo CS
46 114,33 € CS, s.r.o. Obec Smolenice
2. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta
19,92 € Obec Smolenice Marta Sobihardová
9. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Smolenice v roku 2022
10/dot./2022
2 000,00 € Obec Smolenice Základná organizácia SZCH Smolenice
9. August 2022
Dodatok č.1 ku Licenčnej zmluve
Dodatok č.1 ku Licenčnej zmluve
435,00 € eSYST, s.r.o. Obec Smolenice
8. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Smolenice v roku 2022
9/dot./2022
1 500,00 € Obec Smolenice OZ Neštišané
1. August 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva o zriadení vecného bremena
0,00 € Obec Smolenice Rockville s.r.o.
1. August 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva o zriadení vecného bremena
0,00 € Obec Smolenice Rockville s.r.o.
21. Júl 2022
Darovacia zmluva
KRHZ-TT-VO-2022/157-105
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Smolenice