Centrálny register zmlúv

Obec Smolenice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
20230101226
19,92 € Helena Danišová Obec Smolenice
7. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1132008
19,92 € Jozef Zeleň Obec Smolenice
28. Február 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
13/2023
0,00 € MADE spol. s r.o. Obec Smolenice
28. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
20230101222
19,92 € Oľga Imrichovičová Obec Smolenice
27. Február 2023
Licenčná zmluva
U2465/2023
1 700,00 € MADE spol. s r.o. Obec Smolenice
27. Február 2023
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
12/2023
0,00 € MADE spol. s r.o. Obec Smolenice
23. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023/01/01225
19,92 € Katarína Štofková Obec Smolenice
23. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
20230101223
19,92 € Jozef Hirner Obec Smolenice
17. Február 2023
Dohoda o vyprataní pozemku
Dohoda o vyprataní pozemku
0,00 € Zlatica Barbušiaková INFOTOURS Obec Smolenice
14. Február 2023
Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe ASPI
10/2023 - ZM-30812-2023
900,00 € Wolters Kluwer SR s.r.o. Obec Smolenice
14. Február 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
11/2023
6 000,00 € 24/7 online, s.r.o. Obec Smolenice
8. Február 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k KŽP-PO4-SC431-2017-19/G806
Dodatok č.4
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Smolenice
8. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023/01/01221
308,28 € Mária Koleňáková Obec Smolenice
6. Február 2023
Dodatok č.7/2023,ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva
Dodatok č. 7/2023
0,00 € Marius Pedersen a.s. Obec Smolenice
6. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023/02/01220
13,28 € Ing. Barbora Petrovičová Obec Smolenice
23. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023/01/01218
19,92 € Emília Zárecká Obec Smolenice
18. Január 2023
Zmluva o vydaní a používaní debetnej platobnej karty
Zmluva o vydaní a používaní debetnej platobnej karty
0,00 € VÚB, a.s. Obec Smolenice
18. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
20230101217
308,28 € Drahomír Koncsek Obec Smolenice
18. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
20230201216
19,92 € Anna Slámová Obec Smolenice
17. Január 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci 2023
0,00 € Centrum spoločných činností SAV, v.v.i., Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava 45, organizačná zložka : Kongresové centrum SAV Smolenice Obec Smolenice