Centrálny register zmlúv

Obec Smolenice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/01/01214
13,26 € Dana Polakovičová Obec Smolenice
7. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
20220201215
19,92 € Peter Bartoň, 03842 Belnice 116 Obec Smolenice
28. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Smolenice v roku 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Smolenice v roku 2022
600,00 € Poľovnícke združenie "DRINY Smolenice-Lošonec" Obec Smolenice
28. November 2022
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva NB 16bj. byt č.13
0,00 € Radoslav Bujaček Obec Smolenice
28. November 2022
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva NB 16bj. byt č.12
0,00 € Radoslav Sklenár Obec Smolenice
24. November 2022
Zmluva č. 884020 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
884020
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Smolenice
24. November 2022
Dohoda o užívaní verejného priestranstva
Dohoda o užívaní verejného priestranstva
0,10 € Packeta Slovakia s.r.o. Obec Smolenice
24. November 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
172022
3 000,00 € Ing. Dagmar Horáková audítor č. licencie 485 Obec Smolenice
23. November 2022
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva NB 16bj. byt č.11
0,00 € Žaneta Petrašovičová Obec Smolenice
23. November 2022
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva NB 16bj. byt č.14
0,00 € Roman Špaček Obec Smolenice
23. November 2022
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva NB 6bj. byt č.1
0,00 € Mgr. Tatiana Matysová Obec Smolenice
23. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta
13,26 € Obec Smolenice Štefan Gašparovič
21. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta
19,92 € Obec Smolenice Štefan Gašparovič
21. November 2022
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva NB 16bj. byt č.15
0,00 € Milena Polakovičová Obec Smolenice
21. November 2022
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva NB 24bj. byt č.21
0,00 € Mgr. Mária Okrúhlicová Obec Smolenice
15. November 2022
Zmluva č.1/SS/2022 o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár
Zmluva č. 1/SS/2022
1 375,00 € Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Trnave Obec Smolenice
15. November 2022
Zmluva č.2/SS/2022 o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár
Zmluva č. 2/SS/2022
659,76 € Stacionár NÁŠ DOM n.o. Obec Smolenice
15. November 2022
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva NB 6bj. byt č.4
0,00 € Obec Smolenice Jaroslav Štibraný
15. November 2022
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva NB 6bj. byt č.5
0,00 € Obec Smolenice JUDr. Anna Slobodová
14. November 2022
Kúpna zmluva
kúpna zmluva s parc. č. 1348/3
1 100,00 € Obec Smolenice Rockville s.r.o.