Centrálny register zmlúv

Obec Smolenice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
33 - 2023
534,27 € Soňa Krátka - SALÓN SONJA Obec Smolenice
31. Máj 2023
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A S ODPADMI Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV
34 - 2023
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Smolenice
30. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
28 - 2023
500,00 € Oblastný klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky Trnava Obec Smolenice
22. Máj 2023
Kúpna zmluva
56/OZ01/II.Q.2023
1 000,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Obec Smolenice
19. Máj 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku
27 - 2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Smolenice
16. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Smolenice v roku 2023
5/dot./2023
1 000,00 € Športový klub Table Tennis Club Smolenice Obec Smolenice
15. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Smolenice v roku 2023
4/dot./2023
2 000,00 € OZ Smolenická Čerešenka Obec Smolenice
15. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
20230101224
19,92 € Ing. Kamil Horňák Obec Smolenice
15. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
20230101234
19,92 € Antónia Poláková Obec Smolenice
15. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
20230101235
19,92 € Antónia Poláková Obec Smolenice
10. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Smolenice v roku 2023
2/dot./2023
4 920,00 € Športový klub DRAKO SMOLENICE TEAKWON-DO ITF Obec Smolenice
10. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Smolenice v roku 2023
3/dot./2023
1 500,00 € Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Smolenice Obec Smolenice
9. Máj 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek
26 - 2023
0,00 € MaxiTicket s.r.o. Obec Smolenice
9. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Smolenice v roku 2023
1/dot/2023
17 000,00 € Obecný športový klub Smolenice, občianske združenie Obec Smolenice
4. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
3230173
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Smolenice
2. Máj 2023
Dodatok č. 8/2023
Dodatok č. 8/2023
0,00 € Marius Pedersen a.s. Obec Smolenice
26. Apríl 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV A ZMLUVA O NÁJME HNUTEĽNÝCH VECÍ
19 - 2023
0,00 € JS SINA, s.r.o. MUDr. Jana Stipanitzová, konateľka Obec Smolenice
26. Apríl 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV A ZMLUVA O NÁJME HNUTEĽNÝCH VECÍ
20 - 2023
0,00 € IS SOLE, s.r.o., MUDr. Igor Stipanitz, konateľ Obec Smolenice
27. Apríl 2023
Zmluva
1020592023
45,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S, s.r.o., Obec Smolenice
28. Apríl 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV A ZMLUVA O NÁJME HNUTEĽNÝCH VECÍ
23 - 2023
0,00 € Kaderová, s.r.o. MUDr. Gabriela Kaderová, konateľka Obec Smolenice