Centrálny register zmlúv

Obec Smolenice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Január 2023
Dodatok k Zmluve o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb Flexibiznis účet
0000000004224212KBMO1110123001
10,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Smolenice
12. Január 2023
Dodatok k Zmluve o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb Flexibiznis účet
0000000004224212KBMO1110123002
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Smolenice
11. Január 2023
Zmluva nájme hrobového miesta
2022/01/01204
19,92 € Ing. Anna Kováčová Obec Smolenice
10. Január 2023
Darovacia zmluva
2022/ZML/030-finančný dar
2 000,00 € Spoločnosť pre skladovanie, a.s. Obec Smolenice
10. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230
304,80 € Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Smolenice
2. Január 2023
Kúpna zmluva
0676/2022
200,29 € Anton Chrvala Obec Smolenice
28. September 2022
Dohoda č. 22/08/010/19
22/08/010/19
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava Obec Smolenice
29. November 2022
Dohoda o užívaní verejného priestranstva
Dohoda o užívaní verejného priestranstva T-PRESS
0,10 € T-PRESS, spol. s r.o. Obec Smolenice
27. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 12/ČOV/2012 o dodávke pitnej vody
k Zmluve č. 12/ČOV/2012 o dodávke pitnej vody
0,00 € Chemolak a.s. Obec Smolenice
27. December 2022
Zmluva o nakladaní s odpadom
Zmluva o nakladaní s odpadom 2023
0,00 € Skládka odpadov - Dubová, s.r.o. Obec Smolenice
30. December 2022
Zmluva o financovaní
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa súkromnej materskej školy
133 108,70 € Súkromná materská škola Lienka Obec Smolenice
21. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9410324567
0,00 € ZSE Energia, a.s., Obec Smolenice
20. December 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o výpožičke č. 1/2013
Dodatok č.6
0,00 € Západoslovenské múzeum v Trnave Obec Smolenice
14. December 2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva Chemolak
500,00 € Chemolak a.s. Obec Smolenice
9. December 2022
Zmluva o bežnom účte na dotácie SK4602000000004150265854
Zmluva o bežnom účte na dotácie
0,00 € VÚB, a.s. Obec Smolenice
9. December 2022
Zmluva o bežnom účte na dotácie SK4202000000004157572451
Zmluva o bežnom účte na dotácie
0,00 € VÚB, a.s. Obec Smolenice
29. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/01/01213
13,26 € Dana Polakovičová Obec Smolenice
29. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/01/01214
13,26 € Dana Polakovičová Obec Smolenice
7. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
20220201215
19,92 € Peter Bartoň, 03842 Belnice 116 Obec Smolenice
28. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Smolenice v roku 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Smolenice v roku 2022
600,00 € Poľovnícke združenie "DRINY Smolenice-Lošonec" Obec Smolenice