Centrálny register zmlúv

Obec Pohronská Polhora

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. August 2023
Zmluva č.376 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
113/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Pavol Švantner
18. August 2023
Zmluva č.379 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
112/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Peter Blaženiak
17. August 2023
Zmluva o dodávke plynu
106/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Obec Pohronská Polhora, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora
17. August 2023
Zmluva o dodávke plynu
107/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Obec Pohronská Polhora, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora
17. August 2023
Zmluva č.467 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
108/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Andrea Sojáková
17. August 2023
Zmluva č.517 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
109/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Natália Lichá
17. August 2023
Zmluva o dodávke plynu
105/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Obec Pohronská Polhora, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora
17. August 2023
Zmluva o dodávke plynu
104/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Obec Pohronská Polhora, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora
17. August 2023
Zmluva o dodávke plynu
103/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Obec Pohronská Polhora, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora
17. August 2023
Zmluva č.479 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
102/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Anna Muránska
15. August 2023
Zmluva č.18 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
100/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora František Adamek
15. August 2023
Zmluva č.505 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
101/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Denis Tyčiak
15. August 2023
Zmluva č.103 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
99/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Zdenko Kokavec
15. August 2023
Zmluva č.391 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
98/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Peter Horňák
15. August 2023
Zmluva č.37 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
97/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Jozef Adamek
15. August 2023
Zmluva č.242 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
96/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Martin Kysucký
15. August 2023
Zmluva č.134 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
95/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ivan Vraniak
9. August 2023
Zmluva č.396 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
94/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Igor Kubašiak
9. August 2023
Zmluva č.342 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
93/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Štefan Tamási
4. August 2023
Zmluva č.336 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
92/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ján Boháčik