Centrálny register zmlúv

Obec Pohronská Polhora

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. September 2023
Zmluva č.431 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
136/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Mária Boháčiková
7. September 2023
Zmluva č.295 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
137/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora František Mucha
7. September 2023
Zmluva č.142 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
138/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Anna Peniaková
7. September 2023
Zmluva č.285 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
124/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Mária Vranová
7. September 2023
Zmluva č.521 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
125/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Drahoslav Mádel
7. September 2023
Zmluva č.359 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
126/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Magdaléna Boháčiková
7. September 2023
Zmluva č.692 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
127/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Peter Ťažký
7. September 2023
Zmluva č.474 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
128/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Karolína Nepšinská
7. September 2023
Zmluva č.25 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
129/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Peter Šinger
7. September 2023
Zmluva č.244 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
130/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora František Bubelíny
26. August 2023
Zmluva č.414 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
120/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Elena Vraniaková
26. August 2023
Zmluva č.137 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
121/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Kristián Veverka
26. August 2023
Zmluva č.101 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
122/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ľudmila Vraniaková
26. August 2023
Zmluva č.220 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
123/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Jana Kostková
25. August 2023
Zmluva č.349 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
119/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Peter Vlček
25. August 2023
Zmluva č.468 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
118/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Anna Nepšinská
23. August 2023
Zmluva č.582 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
117/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Milan Popper
22. August 2023
Zmluva č.40 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
116/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Veronika Adameková
22. August 2023
Zmluva č.384 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
115/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Vít Nepšinský
18. August 2023
Zmluva č.275 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
110/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Katarína Nepšinská