Centrálny register zmlúv

Obec Pohronská Polhora

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Október 2023
Zmluva č.167 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
195/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Viera Bobáková
7. Október 2023
Zmluva č.444 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
196/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Mária Boháčiková
6. Október 2023
Zmluva č.536 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
184/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Marián Vlček
6. Október 2023
Zmluva č.7 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
185/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Viera Kukuľová
6. Október 2023
Zmluva č.548 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
186/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Martina Kopčányová
6. Október 2023
Zmluva č.373 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
187/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ladislav Goceliak
6. Október 2023
Zmluva č.493 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
188/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Edita Vlčková
6. Október 2023
Zmluva č.323 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
189/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Jana Spišiaková
6. Október 2023
Zmluva č.581 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
190/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Pavel Obročník
6. Október 2023
Zmluva č.13 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
191/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Jozef Suja-Pumel
3. Október 2023
Zmluva č.6 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
183/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Elena Ďuricová
3. Október 2023
Zmluva č.209 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
182/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Alena Stachurová
28. September 2023
Zmluva o zriadení a používaní Klientského konta
179/2023
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) Obec Pohronská Polhora, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora
28. September 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
178/2023
0,00 € Stredná odborná škola informačných technológií Obec Pohronská Polhora, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora
28. September 2023
Zmluva č.331 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
177/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Šimon Bátory
28. September 2023
Zmluva č.499 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
167/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Viktor Kršteník
28. September 2023
Zmluva č.21 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
168/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ján Kollár
28. September 2023
Zmluva č.219 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
169/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Alena Danieličová
28. September 2023
Zmluva č.477 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
170/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Miroslav Nepšinský
28. September 2023
Zmluva č.494 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
171/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Robert Vlček