Centrálny register zmlúv

Obec Pohronská Polhora

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2023
Zmluva č.477 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
170/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Miroslav Nepšinský
28. September 2023
Zmluva č.494 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
171/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Robert Vlček
28. September 2023
Zmluva č.456 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
172/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Anton Hrnčiarik
28. September 2023
Zmluva č.495 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
173/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Jozef Vlček
28. September 2023
Zmluva č.470 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
174/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ladislav Muránsky
28. September 2023
Zmluva č.347 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
175/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Jaroslav Jagerčík
28. September 2023
Zmluva č.381 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
176/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Marek Ďuriš
28. September 2023
Zmluva č.454 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
181/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ing. Zdeno Fedor
28. September 2023
Zmluva č.89 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
180/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ivan Demčík
26. September 2023
Zmluva č.98 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
163/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Marian Jagerčík
26. September 2023
Zmluva o spolupráci
164/2023
390,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Pohronská Polhora
26. September 2023
Zmluva č.447 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
165/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Jakub Sviatko
21. September 2023
Zmluva č.327 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
162/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Mgr. Jaroslav Ridzoň
19. September 2023
Zmluva č.434 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
161/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Věra Vlčková
18. September 2023
Zmluva č.315 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
160/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ing. Ľuboš Smolec
18. September 2023
Zmluva č.155 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
159/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Darina Tokárová
18. September 2023
Zmluva č.128 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
158/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Vladimír Vesel
18. September 2023
Zmluva č.171 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
157/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Drahoslava Longauerová
14. September 2023
Zmluva č.34 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
153/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Zdenka Marcineková
14. September 2023
Zmluva č.36 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
154/2023
0,00 € Obec Pohronská Polhora Zdenka Marcineková